Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Bộ GTVT: Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 7/8/2020, Bộ Giao thông vận tải triển khai thủ tục hành chính: Chấp thuận công trình xây dựng và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 Kv trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tên Thủ tục hành chính: Chấp thuận công trình xây dựng và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 Kv trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ 7/8/2020.

- Người dân và doanh nghiệp khai báo nộp hồ sơ TTHC tại địa chỉ: https://dichvucong.mt.gov.vn.

Giao diện Một cửa điện tử Bộ Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông tin để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết vàthực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận công trình xây dựng và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 Kv trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được nhanh chóng, thuận tiện.

Nguồn: Văn phòng Sở.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 16327576

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp