Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Ngày 28/02/2023, tại văn phòng Sở Giao thông vận tải, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí  Nguyễn Đỗ Hải Thuận -Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT cùng với 81 đại biểu chính thức thuộc Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Dũng đánh giá caocông tác chuẩn bị tổ chức đại hội của CĐCS Sở Giao thông vận tải, cũng như việcthực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động của BCH CĐCS trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Xây dựng đoàn kết, ổn định tư tưởng chính trị để Đoàn viên công đoàn yên tâm công tác là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Ban Chấp hành CĐCS trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Đỗ Hải Thuận – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo BCH CĐCS tiếp tục nâng cao chất lượng trong các hoạt động công đoàn, thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt trong công tác đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động phong trào cho Đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023-2028 đề ra.

Đ/c Nguyễn Đỗ Hải Thuận phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng trong Hội nghị như đã thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH CĐCS, báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS lần thứ VII cũng như xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả các hoạt động chính của CĐCS trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn viên CĐCS biểu quyết các nội dung của Đại Hội

Trong không khí bầu cử sôi nổi và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ năm 2023– 2028 gồm 07 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch.

2. Đ/c Võ Minh Sơn.

3. Đ/c Nguyễn Thị Tường Linh.

4. Đ/c Trần Thị Kim Oanh.

5. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng Trường.

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc.

7. Đ/c Nguyễn Đặng Tiến.


Ban Chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT như sau:

 1. Chức danh Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch.
 2. Chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc.
 3. Chức danh Chủ nhiệm UBKT:  Đ/c Võ Minh Sơn.

Đại hội kêu gọi Đoàn viên, CBCCNLĐsởGiao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Sở Giao thông vận tải nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

                                                                                            Nguồn: Đ/c Nguyễn Thị Tường Linh -Sỏ GTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 525
Tất cả: 22596332

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp