Hoạt động của sở giao thông vận tải Hoạt động của sở giao thông vận tải

Ngày 09/9/2023, tại hội trường D2 - Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Đào tạo và thông tin -...
Quyết định ban hành Quy chế làm việc: Chi tiết tại đây Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải: Chi tiết tại đây
Ngày 28/02/2023, tại văn phòng Sở Giao thông vận tải, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028. ...
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Xem file đính kèm; Tại đây
Xem file chi tiết đính kèm: tại đây
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Xem file chi tiết đính kèm: tại đây
Xem chi tiết file đính kèm: 1. Bảng tiền lương cán bộ công chức: Tại đây 2. Bảng tiền lương hợp đồng: Tại đây  
Hiển thị 1 - 15 of 60 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 21748785

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp