Giới thiệu Giới thiệu

Công ty dịch vụ Bến xe

Tên giao dịch     Công ty dịch vụ Bến xe khách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ               Địa chỉ: 192 Nam Lỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại          0254.3859727       - Fax: 

Đại diện             Ông Đoàn Hoài Nam - Chức vụ: Phó Giám đốc - Phụ trách bến xe

Số điện thoại:    0913671216

Email:                namdh@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

- Công ty Dịch Vụ Bến Xe là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Sở Giao Thông Vận Tải thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Bà Rịa và Trạm xe buýt huyện Tân Thành.

- Công ty Dịch Vụ Bến chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Giao Thông Vận Tải, chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Giao Thông Vận Tải  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công Ty.

Chức năng:

          - Thực hiện quản lý điều hành và khai thác Bến xe tại Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Bà Rịa; quản lý điều hành xe buýt công cộng theo thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010  quy định về bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ đường bộ; Cụ thể:

          - Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, điều hành phục vụ vận chuyển hành khách tại các bến xe và các hoạt động dịch vụ khác của Vông ty.

          - Xây dựng thực hiện biên chế lao động và quỹ lương. Quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC của Công ty, thực hiện chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến người lao động.

Nhiệm vụ:

          - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động theo định kỳ hàng tháng, quý, năm đúng quy định, chế độ báo cáo thống kê.

          - Tổ chức hướng dẫn các đơn vị phòng, ban thuộc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch điều hành, quản lý hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật.

          - Tổ chức thông tin hướng dẫn xe ra vào bến, bố trí khu vực đậu đỗ, xuống khách, trả hàng sao cho thuận tiện khoa học.

          - Đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực bến.

          - Đảm bảo trật tự, an toàn khu vực bến xe, theo dõi phát hiện đối tượng vào bến trộm cắp, lừa đảo, đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng. Phối hợp với lực lượng công an các cấp kịp thời trấn áp các đối tượng chuyên quậy phá, cướp giật và các tệ nạn xã hội khác hoạt động trong khu vực bến xe.

          - Tổ chức quản lý và triển khai các nội dung về khai thác bến xe theo quy định tại thông tư số 24/2010/TT-BGTVT, gồm:

          + Cho thuê quầy bán vé hoặc ký hợp đồng  nhận ủy thác bán vé với các chủ xe;

          + Sắp xếp xe ô tô khách vào bến đón, trả khách bảo đảm trật tự an toàn;

          + Tổ chức trông giữ xe ban đêm.

          + Tổ chức các dịch vụ bốc dỡ, bảo quản hàng hóa, hành lý cho hành khách;

          + Tổ chức các dịch vụ bảo đảm vệ sinh môi trường;

          + Tổ chức các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô;

          + Tổ chức các dịch vụ phục vụ hành khách và lái xe;

          + Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, tổ chức việc phòng chống cháy nổ trong bến xe;

          + Quản lý, điều hành phương tiện VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh;

          + Các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn:

- Kiểm tra việc thực hiện hành trình, lịch trình của xe, xác nhận số lượng khách và ngày giờ xe rời bến vào sổ nhật ký chạy xe.

- Kiểm tra giấy tờ của xe, lái xe trước khi xe vào bến xếp khách.

- Yêu cầu chủ xe bố trí xe chạy, thay thế hoặc tăng cường để đảm bảo lịch trình vận tải khi có yêu cầu đột xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Cơ quan Công an, thuế vụ v.v…và các cơ quan có nhiệm vụ quản lý Nhà nước liên quan trong việc bảo đảm thực hiện các hoạt dộng của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

- Lập biên bản các vi phạm, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Xem xét trình sở Giao Thông Vận Tải phê duyệt kế hoạch quản lý. Bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện có hoặc kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng bến xe.

- Kiểm tra và đình chỉ xe hoạt động nếu phát hiện thấy xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: hệ thống lái, lốp, đèn…

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 21166920

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp