Giới thiệu Giới thiệu

Cảng Vụ đường thủy nội địa

Địa chỉ              127C Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điện thoại          0254. 3512938      - Fax: 0254 3512831

Đại diện             Ông Lương Việt Thắng - Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại      0983895979

Email:                 thanglv@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định; được tự chủ theo Quyết định số 276/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Cảng vụ Đường thủy Nội địa.

 

Cảng vụ Đường thủy Nội địa hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa trên phạm vi toàn tỉnh.

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh BR-VT là đơn vị sự nghiệp công lập có thu đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giúp Sở GTVT thực hiện chức năng QLNN chuyên ngành về GTVT đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; thực hiện công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.

 Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 21166700

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp