Giới thiệu Giới thiệu

Ban quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Tên giao dịch: Ban quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Địa chỉ trụ sở: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 02543.512065 - 02543.512066.
 • Fax: 02543.512441.
 • Email: lasxd456@gmail.com
 • Mã số thuế: 3500702394.
 • Quyết định thành lập: Thành lập theo Quyết định số 8741/QĐ-UB ngày 05/11/2004 và được đổi tên gọi theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Ban Lãnh đạo:
 • Ông Bùi Văn Hy – Chức vụ: Giám đốc.
 • Ông Trần Minh Tiến – Chức vụ: Phó Giám đốc.
 • Hệ thống quản lý chất lượng: Theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, do Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế cấp theo Quyết định số 180366.QMS.CN18 ngày 28/5/2018.

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Văn Hy

Số điện thoại: 0907050539

Email: hybv@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

Phó Giám Đốc: Trần Minh Tiến

Số điện thoại: 0905220402

Email: tientm@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

 • 1. Chức năng:

  - Thực hiện các hoạt động kỹ thuật (đo đạc, thí nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng, ...) trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông phục vụ quản lý nhà nước;

  - Thực hiện công tác bảo trì, quản lý, khai thác công trình giao thông theo đúng các quy định của pháp luật đối với các công trình do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy thác quản lý;

  - Thực hiện một số hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng khi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động do pháp luật quy định.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  - Tham mưu, phối hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  - Thực hiện công tác quản lý bảo trì các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được uỷ thác quản lý theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể quy định tại Quyết định giao nhiệm vụ quản lý bảo trì, quản lý dự án của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

  - Tổ chức quản lý dự án các công trình sửa chữa, xử lý các vị trí tiềm ẩn tại nạn giao thông và các dự án khác do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể quy định tại Quyết định giao nhiệm vụ quản lý bảo trì, quản lý dự án của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

  - Tự thực hiện giám sát thi công đối với các dự án do Ban quản lý khi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động do pháp luật quy định.

  - Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông khi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động do pháp luật quy định.

  - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động do pháp luật quy định.

  - Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Ban theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 32
Tất cả: 19680774

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp