Giới thiệu Giới thiệu

Thanh Tra Sở

Điện thoại: 02543.727847

Fax: 0254.3727828

-   Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà rịa – Vũng tàu ( sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở ) là đơn vị thuộc Sở giao thông vận tải, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.

-   Thanh tra Sở GTVT chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

-   Thanh tra Sở GTVT có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu của Giám đốc Sở Giao thông vận tải khi Chánh Thanh tra Sở được thừa lệnh Giám đốc Sở ký văn bản.

-   Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Thanh tra Sở GTVT do Ngân sách cấp theo quy định hiện hành.

 • Nhiệm vụ, quyền hạn
 •  

-   Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  tổ chức, hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải ; các văn bản quy phạm pháp luật khác về bảo vệ công trình giao thông ( sau đây viết tắt là CTGT ) và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (  sau đây viết tắt là ATGT ) theo sự phân công của Giám đốc Sở.

-   Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-   Phối hợp với chính quyền các cấp, lực lượng Cảnh sát Nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, các ngành liên quan, các tổ chức xã hội trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giáo dục pháp luật về bảo vệ CTGT và ATGT vận tải để mọi tổ chức, cá nhân trong nước; kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà rịa-Vũng tàu có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh.

-   Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính
 •  

-  Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở .

- Thanh tra, kết luận, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

- Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

 • Về thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 136/ 2004/ NĐ-CP:
 •  

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông ( CTGT), lấn chiếm hành lang bảo vệ CTGT ; việc xây dựng công trình, sử dụng, khai thác khoảng không, vùng đất, vùng nước trong phạm vi bảo vệ CTGT mà chưa có giấy phép hoặc làm sai giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Thanh tra, kiểm tra và ngăn ngừa việc xây dựng công trình, sử dụng và khai thác khoảng không, vùng đất, vùng nước ngoài phạm vi bảo vệ CTGT nhưng ảnh hưởng đến CTGT hoặc an toàn cho hoạt động GTVT mà chưa có ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ CTGT.

- Kiểm tra, xử lý các loại xe bánh xích chạy trên đường giao thông công cộng không có giấy phép hoặc trái với quy định trong giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ CTGT cấp.

-  Kiểm tra, xử lý các loại xe vận tải hàng hoá, hành khách hoạt động trên đường giao thông công cộng khi có dấu hiệu chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn thiết kế của cầu đường.

- Trong trường hợp cần thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xẩy ra đối với CTGT như: Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu đường, xếp hàng cồng kềnh có thể gây mất an toàn giao thông ( ATGT ), Tàu thuỷ có kích thước lớn hoạt động trên những tuyến đường thuỷ nội địa có luồng chạy tàu hạn chế; những phương tiện cơ giới chạy quá tốc độ quy định gây ảnh hưởng đến chất lượng CTGT và những tàu, thuyền có dấu hiệu chở quá tải thiếu an toàn đe dọa đến tính mạng, tài sản và luồng lạch chạy tàu thuyền. Thanh tra viên được phép dừng các phương tiện đó để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm quy định về quản lý đường, các công trình giao thông khác và những công trình công cộng trong các đô thị kể cả công trình nổi và công trình ngầm theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đô thị và đường thuỷ nội địa.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm về thi công, sửa chữa, quản lý các CTGT trong, ngoài ngành và hổ trợ các đơn vị quản lý các CTGT trong việc cấm mốc chỉ giới.

- Kiển tra, ngăn ngừa và xử lý việc cấp phéphoạt động hoặc đưa ra sử dụng các phương tiện vận tải không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tại những Bến xe các Trung tâm kiểm định kỹ thuật GTVT, Khu vực cảng, Bến thuỷ nội địa hoặc khi phương tiện đang đậu, đỗ.

- Kiểm tra và xử lý người điều khiển các phương tiện vận tải vi phạm thể lệ vận tải hàng hoá, hành khách do Bộ GTVT hoặc liên Bộ GTVT với các Bộ có liên quan ban hành tại những Bến, Khu vực cảng, Bến thuỷ nội địa hoặc khi phương tiện đang đậu, đỗ. Trong trường hợp cần thiết khi phát hiện những phương tiện vận tải vi phạm nhiều lần về thể lệ vận tải hoặc để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xẩy ra đối với an toàn trong hoạt động vận tải, Thanh tra viên được phép dừng phương tiện vận tải đó để xử lý theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mìmh.

- Thanh tra viên có nhiệm vụ thường xuyên hoạt động trên đường để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về CTGT và ATGT vận tải. Phát hiện những CTGT bị hư hỏng, cọc tiêu, biển báo giao thông bị mất… và yêu cầu đơn vị quản lý CTGT có biện pháp sửa chữa, bổ sung kịp thời. Tham gia với các đơn vị quản lý CTGT để giải quyết các trường hợp ách tắc giao thông, phân luồng đảm bảo phương tiện vận tải lưu thông an toàn, thuận lợi.

-  Trong phạm vi trách nhiệm của mình tham gia với các cơ quan pháp luật giải quyết các vụ tai nạn giao thông do CTGT gây nên hoặc những vụ tai nạn giao thông khác trên đường bộ, đường thuỷ nội địa.

-  Phối hợp và hổ trợ các huyện, thị xã Bà rịa, thành phố Vũng tàu, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa do trung ương  trực tiếp quản lý;

- Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép do tỉnh  trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;

- Khi có yêu cầu, phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định  kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải;

- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.

 •  Về bảo vệ CTGT và ATGT vận tải
 •  

- Lập biên bản các vi phạm pháp luật về bảo vệ CTGT và ATGT vận tải; quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ CTGT và ATGT vận tải.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ CTGT và ATGT vận tải theo quy định của pháp luật.

- Buộc tổ chức, cá nhân khôi phục lại trạng thái ban đầu của CTGT đã bị thay đổi do vi phạm gây ra; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tháo dở các công trình xây dựng trái phép hoặc thu dọn ngay những thứ mà pháp luật nghiêm cấm để trên CTGT và các công trình phụ trợ khác do ngành giao thông quản lý.

- Tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

-  Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 • Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 •  

- Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; Được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

Danh sách lãnh đạo

 

 

Trần Thanh Danh

Chánh Thanh Tra

Số điện thoại: 0983371737

Email: danhtt@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Bá Lộc

Phó Chánh Thanh Tra

Số điện thoại: 0913863489

Email: locnb@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

 

Nguyễn Cao Bình

Đội trưởng Đội HCTH

Hà Tấn Trang

Đội trưởng Đội Thanh Tra số 02

Đinh Ngọc Phương

Đội trưởng đội Thanh tra số 03

     

Võ Hữu Tâm

Đội trưởng đội Thanh tra số 05

Nguyễn Thế Dũng

Đội trưởng Đội Thanh Tra số 01

Nguyễn Hoàng An

Đội trưởng Đội Thanh Tra số 08

     
     

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531021

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp