Giới thiệu Giới thiệu

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc Sở: Ông Trần Thượng Chí

Điện thoại: 02543.727838 - 0917376338

Email:chitt@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

 

-  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của Ngành; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về kết quả hoạt động, quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn tỉnh; Chủ tài khoản của Sở.  

-  Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau:

-  Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trách nhiệm của ngành; xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của ngành; Công tác quản lý, bảo trì, khai thác mạng lưới công trình giao thông; Kế hoạch tài chính; Công tác quản lý cảng biển, đường sắt; Cải cách hành chính; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công ty CP Công trình giao thông; Phòng Kế hoạch tài chính; 

-  Ký các giấy phép lái xe;

-  Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính Sở; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chương trình ISO 9001:2008; Trưởng Ban phòng chống tham nhũng Sở GTVT, và là thành viên các ban chỉ đạo theo phân công của UBND Tỉnh.    

 

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Lương Anh Tuấn

Điện thoại: 02543.727837 - 0903675394

Email:tuanla@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

-  Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải. Thay mặt giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau: Công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường thủy nội địa, đường bộ theo đơn vị phụ trách; Công tác liên quan đường thủy nội địa: tuyến, quản lý vận tải, cảng, bến, hệ thống báo hiệu.

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

-  Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý Chất lượng CTGT; Ban Quản lý Bảo trì và kiểm định chất lượng công trình giao thông; Cảng vụ Đường thuỷ nội địa;      

-  Ký các loại giấy phép của Sở: Giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ.

-  Kiêm nhiệm các chức danh: Thành viên Ban điều hành chương trình Logistic của tỉnh; và là thành viên các ban chỉ đạo theo phân công của UBND Tỉnh.     

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông; Văn phòng sở; Công ty dịch vụ bến xe và các bến xe.

-  Ký các loại giấy phép của Sở: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo; Giấy lưu hành đặc biệt; Giấy phép kinh doanh vận tải; Bằng thuyền trưởng, máy trưởng; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.         

-  Kiêm nhiệm các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở; Thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; ủy viên HĐKH tỉnh; và là thành viên các ban chỉ đạo theo phân công của UBND Tỉnh. 

      

Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận

Điện thoại: 02543.727399 - 0909335959

Email: thuanndh@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

-  Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải. Thay mặt giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau: Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Thanh tra pháp chế; Khiếu nại, tố cáo; Công tác an toàn giao thông; Công tác giao thông nông thôn; Tổ trưởng tổ công tác ISO 9001:2008;Trưởng ban biên tập website của Sở, chương trình tin học; Công tác công đoàn, phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác dân vận. 

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra sở; Trường Trung cấp Nghề Giao thông vận tải;  Các đơn vị đào tạo lái xe trên địa bàn Tỉnh; Các trung tâm sát hạch lái xe.

-  Ký các loại giấy phép của Sở: Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; Giấy phép xe tập lái; Giấy phép đào tạo lái xe.

-  Kiêm nhiệm các chức danh: Trưởng ban phòng chống lụt bão Sở; Ủy viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; và là thành viên các ban chỉ đạo theo phân công của UBND Tỉnh.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 19530994

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp