Giới thiệu Giới thiệu

Thành tích tiêu biểu

Ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân viên Ngành Giao thông - Vận tải đã đạt được, Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tặng cho các tập thể, cá nhân của Ngành nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 1996:  Huân chương Lao động hạng III cho Sở GTVT

Năm 1998:

-  UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen hoàn thành kế hoạch năm cho Sở GTVT và Cty Vũng Tàu Ship.

-  Bộ GTVT tặng 01 Cờ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm cho Sở GTVT

-  Bộ GTVT tặng 02 Cờ về GTNT cho huyện Long Đất và Tân Thành.

Năm 1999:

-  Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Tỉnh BR-VT về thành tích làm GTNT

-  UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua hoàn thành kế hoạch cho Sở GTVT và Cty Vũng Tàu Ship.

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen 04 tập thể và 10 cá nhân.

-  Ngành GTVT đạt giải Nhất con đường đẹp Việt Nam "Tỉnh lộ Mỹ Xuân-Ngãi Giao".

-  Bộ GTVT tặng 02 Cờ thi đua cho Sở GTVT và Cty Vũng tàu ship.

-  Bộ GTVT tặng 05 Bằng khen cho tập thể và 06 bằng khen cho cá nhân ngành GTVT.

-  Bộ GTVT tặng 01 Cờ thi đua xuất sắc về GTNT cho huyện tân Thành.

Năm 2000:

-  UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua hoàn thành kế hoạch cho sở GTVT và Cty Vũng Tàu Ship.

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen 07 tập thể và 11 cá nhân.

-  UBND tỉnh Công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 04 đ/c Ngành GTVT.

-  Bộ GTVT tặng 05 Bằng khen cho tập thể và 09 bằng khen cho cá nhân ngành GTVT.

-  Bộ GTVT tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành GTVT toàn quốc cho đ/c Trần Cao Đề.

-  Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Cty Vũng Tàu Ship và Huân chương Lao động Hạng Ba cho đ/c Lê Văn Long Giám đốc Cty Vũng Tàu Ship.

-  Bộ GTVT tặng 02 Cờ thi đua về GTNT cho huyện Tân Thành và Châu Đức.

Năm 2001:

-  UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc cho sở GTVT và Cty Vũng Tàu Ship.

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen 09 tập thể và 11 cá nhân.

-  UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 03 đ/c ngành GTVT.

-  Bộ GTVT tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc về GTNT cho huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

-  Bộ GTVT tặng 12 Bằng khen cho tập thể và 15 bằng khen cho cá nhân ngành GTVT.

Năm 2002:

-  Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Sở GTVT.

-  Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đ/c Giám đốc Sở GTVT.

-  Chính phủ tặng Cờ thi đua cho huyện Châu Đức về thành tích làm GTNT.

-  Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Cty Vũng Tàu Ship về thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

-  Bộ GTVT tặng 01 Cờ thi đua về GTNT cho huyện Xuyên Mộc.

-  Giải Con đường đẹp Việt Nam, Ngành GTVT đạt giải Nhất đường đô thị Hạ Long - Quang Trung và Giải Nhì đường Tỉnh lộ 328.

-  Bộ GTVT tặng 02 Cờ Tổng kết kế hoạch cho Sở GTVT và Cty Tư vấn ĐT XDGT.

-  Bộ GTVT tặng 13 Bằng khen cho tập thể và 23 Bằng khen cho cá nhân ngành GTVT.

Năm 2003:

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng III cho Công ty Tư vấn đầu tư XD Giao thông và Hạng III cho Giám đốc Công ty

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GTVT, Công ty Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng tàu, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông.

-  Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân.

Năm 2004:

-  Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cty TNHH xây dựng Đồng Tâm.

-  Cờ thi đua của Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân huyện Tân Thành đã có thành tích trong công tác giao thông nông thôn.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GTVT; Tặng cờ cho Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông; CSTĐ cho 04 cá nhân, Bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua xuất sắc cho huyện Xuyên Mộc về giao thông nông thôn miền núi.

Năm 2005:

-  Chính phủ tặng Cờ cho huyện Xuyên Mộc về giao thông nông thôn.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua cho Sở GTVT, Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông; tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân; tặng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 01 cá nhân.

-  UBND tặng Bằng khen cho Sở GTVT về thành tích gian hàng triển lãm.

-   UBND tặng Bằng khen cho Sở GTVT; CSTĐ cho 03 cá nhân, Bằng khen cho 09 tập thể và 12 cá nhân.

Năm 2006:

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua cho Sở GTVT và Công ty Công trình Giao thông.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân huyện Châu Đức về giao thông nông thôn.

Năm 2007:

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua cho Sở GTVT và Công ty Công trình Giao thông.

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở GTVT.

-  UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư XDGT.

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân.

Năm 2008:

-  Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Ngành GTVT và cá nhân đ/c Chủ tịch Công đoàn Ngành.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua cho Sở GTVT và Công ty CP Tư vấn đầu tư XDGT.

-  UBND tỉnh tặng Cờ cho Cty CP Công trình Giao thông và Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân

Năm 2009:

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở GTVT và Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Ngọc Thảo - Giám đốc Sở.

-  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Cty CP Công trình giao thông, Cty CP TVĐTXDGT và 02 cá nhân.

-  Bộ GTVT tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GTVT và Công ty CP Công trình giao thông.

-  UBND tỉnh tặng 5 danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

Năm 2010:

-  UBND tỉnh tặng Bằng khen về 10 năm cải cách hành chính cho Sở GTVT.

-  Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II cho Cty CP Tư Vấn ĐTXDGT; Huân chương Lao động hạng III cho Cty CP Công trình giao thông; Hai cái nhân là Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc của hai công ty nêu trên nhận Huân chương Lao động hạng III

-  Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc.

-  Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Ngành dẫn đầu khối…

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 16328202

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp