Giới thiệu Giới thiệu

Ban Lãnh Đạo
  Giám đốc Sở: Ông Trần Thượng Chí Điện thoại: 02543.727838 - 0917376338 Email:chitt@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn   a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và...
Văn phòng Sở
Điện thoại: 02543.727840 Fax: 02543727828 Email:  sogtvt@baria-vungtau.gov.vn 1 ) Vị trí và c hức năng Văn phòng Sở Giao thông vận tải (Văn phòng Sở) thực...
Thanh Tra Sở
Điện thoại: 02543.727847 Fax: 0254.3727828   - 1. Vị trí và chức năng : Thanh tra Sở thuộc Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh...
Điện thoại: 02543.727829 Fax: 0254.3727828 1 .   Vị trí và c hức năng: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông...
1) Vị trí và ch ức năng: Phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện...
Điện thoại: 02543.727832-727827 Fax: 0254.3727828 1) Vị trí và chức năng Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý...
Điện thoại: 0254.3727823 Fax: 0254.3727828 1. Vị trí và chức năng Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám...
Tên giao dịch: Ban quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ trụ sở: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà...
Tên giao dịch     Công ty dịch vụ Bến xe khách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Địa chỉ               Địa chỉ: 192 Nam Lỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng...
Tên giao dịch     Bến xe khách Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Địa chỉ               01 Lê Lai, Khu phố 4, thị trấn Ngãi Giao, ...
Địa chỉ              127C Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Điện thoại          0254. 3512938...
Cơ sở 1: 369 Đường 3/2  Phường  11 Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: 0254.3580112 – 0254.3859887 – 0254.3625244 ;  FAX: 0254.3580112   Cơ...
Tên giao dịch     Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải  Bà Rịa Vũng Tàu Địa...
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2008/TT.LT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ gồm: I. Vị trí và chức năng 1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên...
Phòng Pháp Chế
Về công tác xây dựng pháp luật. -   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy...
Hiển thị 1 - 15 of 16 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 326
Tất cả: 24424705

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp