Dự án đầu tư, mua sắm công Dự án đầu tư, mua sắm công

Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sau thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sau thời gian áp dụng

 Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thực hiện Công văn số 10234/BGTVT-ATGT ngày 29/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tạo điều kiện, cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có GPLX quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi cấp lại. Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:

1. Ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/9/2021 là 65 ngày. Do đó, ngày hết hạn GPLX được tính bằng ngày hết hạn ghi trên GPLX và cộng thêm 65 ngày.

2. Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại là 1 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16.

3. Cá nhân có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX có thể đến trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 4 Phạm Văn Đồng phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa hoặc đăng ký đổi trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để các cá nhân có liên quan biết, áp dụng thực hiện./.

                                                                              Nguồn: Thông báo số 3883/TB-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 31
Tất cả: 24426496

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp