Dự án đầu tư, mua sắm công Dự án đầu tư, mua sắm công

Rà soát, thúc đẩy tiến độ 74 dự án đầu tư công

Ngày 15/9, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện 74 dự án đã được kéo dài thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, 74 dự án được tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2023 và năm 2024 do 15 chủ đầu tư thực hiện. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp nông thôn, giáo dục, môi trường… Tổng vốn bố trí từ đầu năm 2023 cho 74 dự án hơn 2.481 tỷ đồng. UBND tỉnh đã thực hiện phê duyệt điều chỉnh giảm vốn 18 dự án/74 dự án với số vốn điều chuyển là 278,598 tỷ đồng.

Đến nay các chủ đầu tư đã giải ngân được 686,308 tỷ đồng, đạt 31,16% so với kế hoạch giao, trong đó giải ngân 58 dự án được gia hạn hết năm 2023 là 462,304 tỷ đồng, đạt 35,13% so với kế hoạch giao; 16 dự án được gia hạn hết năm 2024 là 224,004 tỷ đồng, đạt 25,25% so với kế hoạch giao. Đối với 58 dự án được gia hạn bố trí vốn hết năm 2023 đã có 25 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, có 5 dự án dừng đầu tư. Đối với 16 dự án được gia hạn bố trí vốn hết năm 2024 thì có 1 dự án dừng đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận nhận xét, tình hình thực hiện 74 dự án còn chậm so với các mốc thời hạn các chủ đầu tư đã cam kết; tỷ lệ giải ngân các dự án còn thấp (thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh) và còn nhiều dự án gặp các vấn đề vướng mắc đã lâu chưa giải quyết xong, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, có 9 dự án của 5 chủ đầu tư đã xác định không hoàn thành đúng thời hạn trong năm 2023, làm cho việc thực hiện dự án tiếp tục kéo dài.

Ngoài ra, còn 8 dự án Sở KH-ĐT nhận thấy có nhiều khó khăn vướng mắc để có thể hoàn thành trong năm 2023 theo cam kết của các chủ đầu tư… Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án của các chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục rà soát lại công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như cần có sự thống nhất chung trong việc khảo sát giá đất để áp dụng giá bồi thường hợp lý, đúng theo quy định của pháp luật… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 74 dự án nêu trên.

                                                               Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 112
Tất cả: 22204453

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp