Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 Số:  715         ...
Thực hiện Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của sở Giao thông vận tải. Sau khi xem xét, rà soát, Sở Giao thông...
           Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và...
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: Tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:20 15 tại Sở Giao thông vận tải GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Căn cứ thực hiện ...
  Công văn:Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ,...
Hiển thị 1 - 15 of 151 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 11

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 19680994

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp