Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BCĐ ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thành lập các Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh;

Triển khai thực hiện nội dung văn bản số 9552/UBND-VP ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh triển khai Thông báo số 584/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-10 trên địa bàn tỉnh ngày 28/7/2021 và các Thông báo số 554/TB-UBND ngày 23/7/2021, Thông báo số 570/TB-UBND ngày 30/7/2021, Thông báo số 577/TB-UBND ngày 03/8/2021, Thông báo số 578/TB-UBND ngày 05/8/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại các văn bản:

- Văn bản số228/CV-BCĐ - 04/08/2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các Tổ liên ngành tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng;

- Văn bản số294/CV-BCĐ - 04/08/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh về việcthực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, Sở Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàunhư sau:

I. Mục đích

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn và chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý triệt để theo quy định đối với các đơn vị không báo cáo, chưa thực hiện, mất an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận những khó khăn vướng mắc thực tiễn của đơn vị trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

II. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát

1. Thành phần

- Ông Lương Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Tổ trưởng.

- Ông Lương Việt Thắng – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa.

- Đại diện Sở Y tế.

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu.

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Phú Mỹ.

- Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Các thành viên Tổ 3theo Quyết định số 149/QĐ-BCĐbao gồm:

+ Bà Tăng Ngọc Phướng – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường – Sở Giao thông vận tải.

2. Đối tượng kiểm tra, giám sát

- Các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh.

- Các đơn vị khai thác cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian

- Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát: Tháng 08 năm 2021.

- Tần suất kiểm tra: Dự kiến chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trong và ngoài khu công nghiệp địa bàn thành phố Vũng Tàu.

+ Đợt 2: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trong và ngoài khu công nghiệp địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19, Tổ kiểm tra tham mưu thời gian cụ thể từng đợt (thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện).

4. Phương tiện

Thành viên đoàn công tác sử dụng xe của đơn vị.

5. Nội dung kiểm tra, giám sát

- Phương án phòng, chống dịch Covid-19 và cam kết tại đơn vị.

- Quản lý người lao động làm việc.

- Công tác vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực ăn uống.

- Công tác phòng chống dịch khi đưa đón người lao động.

- Truyền thông phòng chống dịch tại nơi làm việc.

- Nơi lưu trú tập trung cho người lao động.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đoàn kiểm tra, giám sát

- Xây dựng lịch kiểm tra, giám sáttheo kế hoạch hoặc đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị.

- Thông báo đến các đơn vị được kiểm tra, giám sát lịch kiểm tra qua điện thoại hoặc bằng văn bản khi cần thiết.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch.

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị được kiểm tra, giám sát (nếu có).

- Thống nhất biên bản kiểm tra, giám sát, đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (nếu có).

- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát sau mỗi đợt kiểm tra.

2. Đề nghị Sở Y tế tổ chức xét nghiệm, trang bị bảo hộ cho tất cả các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát liên ngành trước khi kiểm tra giám sát tại doanh nghiệp.

3. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát

Chuẩn bị các nội dung, báo cáo liên quan (chi tiết đánh giá theo danh mục gửi kèm) để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trên đây là kế hoạchKiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Sở Giao thông vận tải kính báo./.

(Gửi kèm biểu mẫu chi tiết đánh giá phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp)

                                                                           Nguồn Công văn số 2487/SGTVT-KHTC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19530939

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp