Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng;

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,

Sở Giao thông vận tải triển khai một số nội dung như sau:

 1. Các đối tượng được đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  1. Xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa sau:

a) Hàng hóa thiết yếu theo hướng dẫn tại văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

b) Hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản 1728/SCT-QLTM ngày 20/7/2021.

c) Hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số  8616/UBND-VP  ngày 18/7/2021.

Các văn bản trên đã được cập nhật tại website sogtvt.baria-vungtau.gov.vn.

2. Xe đưa đón công nhân, chuyên gia không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8616/UBND-VP  ngày 18/7/2021.

 1. Trình tự thực hiện:
  1. Đối với đối tượng vận chuyển hàng hóa (tại khoản 1 mục I)
 • Các  đơn vị vận tải thực hiện  có nhu cầu cấp Giấy nhận diện phương tiện thực hiện đăng ký, khai báo các thông tin theo hướng dẫn và gửi đề nghị trên phần mềm: http://luongxanh.drvn.gov.vn.
 • Cơ quan tiếp nhận: là Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đến (nơi trả hàng). Kết quả giải quyết sẽ được gửi tự động từ hệ thống về địa chỉ Email của doanh nghiệp, đơn vị đã sử dụng để đăng nhập và gửi về tài khoản đăng nhập trên hệ thống của đơn vị. (văn bản số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam)
 • Thủ tục tiếp nhận: Đơn vị vận tải khi nộp hồ sơ trực tuyến, phải  đính kèm các hồ sơ sau:

+  Hình chụp Giấy xét nghiệm âm tính của lái xe, người đi theo xe còn hiệu lực (quy định văn bản 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021của Bộ Y tế)

+ Giấy vận tải (nếu vận chuyển hàng hóa), Lệnh điều xe (nếu vận chuyển công nhân, chuyên gia) theo đúng quy định tại Nghị định 10/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và nội dung văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng;

 • Sau khi nhận kết quả  đơn vị  vận tải thực hiện in Giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR lên giấy (khổ A5) để dán lên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh. Lưu ý: thực hiện quét mã QR để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe.
 • Trước khi vận chuyển, chủ phương tiện, người lái xe, người đi theo xe ngoài thực hiện pháp luật về giao thông vận tải còn phải phải thực hiện một số nội dung sau:

+ Yêu cầu lái xe, người theo xe, phải khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra.

+ Chỉ cho phép người lái xe, người đi theo xe thực hiện nhiệm vụ khi đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-cov-2 được thực hiện trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

 1. Đối với đối tượng vận chuyển công nhân, chuyên gia (tại khoản 2 mục I)

           Trước khi vận chuyển chuyên gia, công nhân, đơn vị vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch covd-19.

2.1. Thành phần tài liệu:

Các  đơn vị vận tải thực hiện việc số hóa Công văn đề nghị (Phụ lục 1 có định dạng file pdf) kèm danh sách các thông số của phương tiện (Phụ lục 2 có định dạng file excel) và gửi về UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Sau đó các UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, tổng hợp và gửi đến hộp thư điện tử (lehuuquocnhan.vn@gmail.com) hoặc qua tài khoản Zalo (0972257272) để được xem xét giải quyết.

Lưu ý:

Lộ trình di chuyển phải đảm bảo thực hiện "1 cung đường, 2 địa điểm".

Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, các đơn vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai.

Đơn vị  vận tải có điểm xuất phát hoặc điểm kết thúc quá trình vận chuyển trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì gửi Công văn đề nghị đến UBND các huyện, thị xã, thành phố đó hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (nếu có điểm xuất phát hoặc điểm kết thúc tại các khu công nghiệp).

2.2. Kết quả giải quyết: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổng hợp đề nghị từ các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, kiểm tra và tiến hành giải quyết cho  đơn vị.

2.3. Trả kết quả: Bao gồm Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được số hóa và Giấy nhận diện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện.

2.4. Kết quả giải quyết sẽ gửi thông qua hộp thư điện tử, qua trục gửi nhận văn bản số hóa hoặc qua tài khoản Zalo (Lưu ý: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp phải cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử và tài khoản Zalo để tiếp nhận thông báo và phiếu nhận diện).

2.5. Sau khi nhận kết quả, các đơn vị vận tải thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán lên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh. Lưu ý: thực hiện quét mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
 • Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp các đề nghị của các đơn vị vận tải ( chở công nhân, chuyên gia) có điểm xuất phất hoặc điểm kết thúc quá trình vận chuyển trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và gửi cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo mẫu đính kèm).
 • Cung cấp thông tin số điện thoại, tài khoản Zalo cán bộ phụ trách để liên lạc, thêm Nhóm phối hợp giải quyết hồ sơ.
 1. Các đơn vị vận tải:
 • Đơn vị đăng ký Giấy nhận diện phương tiện lựa chọn một trong các đối tượng vận chuyển tại mục I nêu trên. Phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai khi đăng ký, đồng thời thực hiện theo đúng các nội dung đã đăng ký; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
 • Lưu ý: Các đơn vị được cấp Giấy nhận diện phương tiện, lưu lại văn bản và các hồ sơ có liên quan trong việc đề nghị cấp Giấy  nhận diện phương tiện và các tài liệu, hồ sơ về phòng, chống dịch covid-19 của đơn vị của từng phương tiện (trong mỗi chuyến đi) để làm cơ sở cho việc kiểm tra, khi cần (văn bản số 5249/TCĐBVN-VT ngày 26/7/2021).
 1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Phối hợp triển khai, hướng dẫn các đơn vị vận tải của địa phương có hoạt động vận tải đi/đến địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện các nội dung tại văn bản này cũng như thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 2. Các nội dung khác đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2175/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 19/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi tiết đề nghị liên hệ ông Lê Hữu Quốc Nhân – Tổ trưởng Tổ cấp Giấy nhận diện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, email: lehuuquocnhan.vn@gmail.com, số zalo 0972257272).

 (Đính kèm Phụ lục 1, 2 và Mẫu tổng hợp danh sách phương tiện dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố).

5.Các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 và Thanh tra Sở.

          - Tại các chốt kiểm tra: Không kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận diện mã QR Code của ngành giao thông vận tải) trên các tuyến đường cao tốc, Quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị ( Văn bản số 1015/TT-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

          - Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hoá, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch (Văn bản số 1015/TT-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

          - Việc kiểm tra vận chuyển các hàng hoá khác; chuyên gia công nhân (được phép vận chuyển được quy định tại văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021, thì thực hiện theo quy định tại văn bản số 8616/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 18/7/2021; văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế.

                                                                       Nguồn: Công văn số 2264/SGTVT-QLVTPT&NL

Phụ lục 1, 2 và Mẫu tổng hợp danh sách phương tiện dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 24
Tất cả: 19680884

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp