Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai Thông báo số 566- TB/TU của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 2457-CV/BCSĐ ngày 17/7/2021 về việc triển khai Thông báo số 566-TB/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 17/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các địa phương; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị để nắm vững chủ trương, quan điểm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

- Phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản, trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm trong tình huống thực hiện giãn cách trong toàn tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất phân công nhiệm vụ các thành viên cho Tổ trưởng các tổ phòng, chống dịch của UBND tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Sở Y tế chỉ đạo tập trung tổ chức điều tra dịch tễ, xét nghiệm tại thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và các địa phương để triển khai phương án xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình.

Báo cáo kịp thời cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản, trang thiết bị, vật tư y tế trong tình huống thực hiện giãn cách trong toàn tỉnh.

- Đối với các khu công nghiệp và doanh nghiệp: Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm theo quy định đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư để tổ chức thực hiện xét nghiệm nhanh cho công nhân, người lao động.

Báo cáo kịp thời cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh.

4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban ngành có liên quan tăng cường cung ứng vật tư, hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoát của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn, địa phương thực hiện giãn cách. Hướng dẫn mua hàng trực tuyến, bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa đến người dân kịp thời, tránh ùn tắc, ứ đọng, ghim hàng, tăng giá; việc giảm các loại phí, lệ phí tại các chợ truyền thống. Hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản của nông dân.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản, hàng hóa, nhu yếu phẩm trong tình huống thực hiện giãn cách trong toàn tỉnh.

Báo cáo kịp thời cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh.

Nguồn: Công văn số 8607/UBND-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 33
Tất cả: 19680201

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp