Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

UBND tỉnh triển khai một số giải pháp trong công tác vận tải tại tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Với diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, theo Thông báo số 245/TB-BGTVT ngày 14/7/2021 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản hỏa tốc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Y tế:

- Bố trí điểm xét nghiệm thường trực, vị trí kiếm tra riêng biệt và xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển, người phục vụ, người bốc, xếp hàng hóa đi theo phương tiện vận tải đối với các phương tiện được phép lưu thông. Tạo điều kiện về thời gian vận chuyển nhanh nhất, không bị ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Công khai rộng rãi các địa diêm xét nghiệm bao gồm các cơ sở ngoài nhà nước để người dân và doanh nghiệp biết.

2. Các Tố công tác, chốt kiếm tra, Tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh: Giao Công an tỉnh phố biến và quán triệt lực lượng Tổ công tác, chốt kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra đúng quy định, tránh gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt đối với các phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, nông sản, tạo điều kiện về thời gian vận chuyển nhanh nhất, không bị ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

3. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xét nghiệm Covid-19 cho người lao động do đơn vị quản lý; quy định những đơn vị tại nơi giao hàng, nhận hàng (điểm đi, điếm đến) có trách nhiệm kiễm tra chéo việc thực hiện xét nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đế xảy ra sai phạm.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục triển khai các thông tin về "Luồng xanh cho vận chuyên", tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ số lượng phương tiện tham gia vận tải cũng như tính chất từng loại hàng hóa đế điều tiết thời gian lưu thông cho phù họp;

- Thống nhất với lực lượng Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông về những nội dung cần kiểm tra và quy trình kiểm tra nhanh nhất tránh gây ách tắc tại các chốt kiếm tra.

- Chủ động liên hệ và gia nhập nhóm thông tin giữa Tống Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng, tăng cường nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu UBNĐ tỉnh về phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác.

Nguồn: Công văn 8436/UBND-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 30
Tất cả: 19680870

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp