Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường kiểm soát người vào tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Thay thế công văn 8313/UBND-VP ngày 11/7/2021)

 

Căn cứ Công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương.

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cấp cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở vật liệu sản xuất.

Chỉ tiếp nhận người về từ Thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách, phương án vận chuyển đã thống nhất giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với UBND thành phố Hồ Chí Minh (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 5389/BYT-MT ngày 7/7/2021 và Công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021). Đối với những trường hợp này khi về tỉnh phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiểp theo. Đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

2. Những người về từ các tỉnh/thành có dịch: Phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

3. Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai nội dung công văn này, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền rộng rãi đến người dân để cùng hợp tác, chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian áp dụng từ 19 giờ ngày 12 ngày 7 tháng 2021.

Công văn này thay thế Công văn sổ 8313/UBND-VP ngày 11/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: Công văn số 8376/UBND-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 30
Tất cả: 19680754

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp