Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

Xem nội dung chi tiết Quyết định: Tại đây
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối...
  QUYẾT ĐỊNH V/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa –...
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban đề thi CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức...
Ngày 05/10/2022, Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2265/BTCCT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy". Sở Giao thông...
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 Số:  715         ...
Hiển thị 1 - 15 of 161 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 11

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 20783362

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp