Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022
  UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:            /LCT-SGTVT   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2022
             
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
  Từ ngày 28/11/2022 ÷ 04/12/2022
             
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai 28/11 07h30 Chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT   Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC-CT
08h00 Dự thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu_70/TB-BATGT Ban ATGT  VP Ban ATGT Đ/c Sơn - PGĐ dự Theo TB
09h00 Họp BCĐ dự án thành phẩn 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu giai đoạn 1_1235/GM-UBND Chủ tịch, các PCT   Đ/c Chí - GĐ Sở dự P.301 VPUBT
14h00 Họp BCĐ Tổng kết Nghị quyết TW8 khóa XI_788-GM/TU  Đ/c PBT TTr Tỉnh ủy VPS Đ/c Chí - GĐ Sở dự Phòng họp BTV
14h00 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh  Chủ tịch, các PCT     P.301 VPUBT
14h30 Họp giải quyết việc tháo dỡ, thu hồi đèn tín hiệu giao thông tại nút giao TL 328 với đường ven biển trên địa bàn huyện Xuyên Mộc Đ/c Thuận - PGĐ PKHTC Theo giấy mời Phòng 302
14h30 Giấy mời - Thực hiện di dời các trụ điện trung hạ thế đã trồng do phòng KT-HT huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư dự án TL328 (GĐ 2)_281/GM-DAGT Ban QLDA   Đ/c Hiền - TrPQLKC xử lý VP Ban
16h00 Họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo chuẩn bị các hoạt động Tết nguyên đán Quý Mão - 2023 Chủ tịch, các PCT Sở VHTT, TC, LĐTBXH Theo giấy mời của UBND tỉnh P.301 VPUBT
 
Thứ ba 29/11 08h30 Nghe báo cáo tình hình một số dự án du lịch tại Xuyên Mộc Đ/c Khánh -PCT SXD   P.307 VPUBT
14h00 Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 Đ/c Vinh - PCT SXD   P.301 VPUBT
14h00 Họp nghe báo cáo:
1. Xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với viên chức là đảng viên đã bị xử lý kỷ luật Đảng;
2. Công tác cán bộ.
Đ/c Chí - GĐ Sở VPS Theo giấy mời Phòng 302
15h30 Họp HĐTĐ dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 1 Phước Hưng, huyện Long Điền Đ/c Vinh - PCT SKHĐT   P.307 VPUBT
 
Thứ tư 30/11 08h00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: các tờ trình trình Kỳ họp thứ Mười một HĐND tỉnh,… Đ/c Bí thư Tỉnh ủy     Phòng họp BTV 
             
Thứ năm 01/12 08h00 Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCHTW khoá IX và Chỉ thị số 17-CT/TW của BCT về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng". Đ/c PBT TTr Tỉnh ủy   Theo giấy mời của Tỉnh ủy Hội trường B -TTHN
08h00 Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới _400/TB-SNV (cả ngày) SNV   Đ/c Chí - GĐ Sở dự (theo DS đã đăng ký) Hội trường C1 - TTHN
08h00 Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (học vào Thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần) SNV   Danh sách kèm theo TB số 394/TB-UBND Trường Chính trị
14h00 Họp thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo giải quyết khiếu nại (các vụ: Huyndai Tân Phú, Cty CP Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí, và Nhà máy điện gió Công Lý) Chủ tịch, các PCT     P.301 VPUBT
             
Thứ Sáu 02/12 08h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung:  các tờ trình trình Kỳ họp thứ Mười một HĐND tỉnh, Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QPAN và công tác xây dựng  Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Đ/c Bí thư Tỉnh ủy     Phòng họp BTV
08h00 Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý xung đột trong tổ chức_400/TB-SNV (cả ngày) SNV   Đ/c Chí - GĐ Sở, Đ/c Sơn - PGĐ tham dự Hội trường C1 - TTHN
             
Thứ Bảy 03/12 14H00 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN và công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Thường trực Tỉnh ủy   Theo giấy mời của Tỉnh ủy VP Tỉnh ủy
Chủ nhật 04/12 08h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Đ/c Bí thư Tỉnh ủy     Hội trường B-TTHN

 


Hiển thị 1 - 15 of 250 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 17