Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần 08 dự kiến từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
  UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  Số:       829     /LCT-SGTVT  
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2024
 
               
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08  
  Từ ngày 19/02/2024 ÷ 25/02/2024  
               
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm  
Thứ hai 19/02 07h30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT Ban QL TTHC-CT Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC  
08h00 Tham dự Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động và Tổng kết công tác năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Công ty dịch vụ Bến xe tỉnh BR-VT_86/TM-CTDVBX CTDVBX   Đ/c Thuận - PGĐ Sở Hội trường  
08h30 Họp Chi ủy chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Đ/c Sơn - BT Chi bộ   Các Đ/c Chi ủy viên Phòng họp 302  
09h00 Họp nghe Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ báo cáo nhu cầu cung cấp nước sản xuất cho các khu công nghiệp_66/GM-UBND Đ/c Vinh - PCT   Đ/c Hiền -TP.QLKC P.302 VPUBT  
14h00 Trao đổi và triển khai các giải pháp về an toàn thông tin nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu_13/GM-STTTT Sở TTTT   Đ/c Tuấn - IT VPS  Lầu 4 STTTT  
14h00 Kế hoạch thẩm tra tờ trình thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045 ( Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh)_07/TB-BKTNS  Ban KTNS Đ/c Hiền - TP.QLKC Đ/c Sơn - PGĐ Sở P.501 VPDĐBQH  
14h00 Họp BCS đảng rà soát các kiến nghị năm 2023, 2024 của các huyện, thị xã, thành phố Đ/c Bí thư BCS Đảng Phòng KHTC Đ/c Chí - Giám đốc Sở P.301 VPUBT  
15h00 Họp BCS đảng nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai quy hoạch tỉnh gắn với xúc tiền đầu tư Đ/c Bí thư BCS Đảng Phòng KHTC Đ/c Chí - Giám đốc Sở P.301 VPUBT  
   
Thứ ba 20/02 10h00 Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường 994, 991B, cải tạo kênh Bến Đình Đ/c Vinh - PCT Phòng QLKC Đ/c Sơn - PGĐ Sở  P.307 VPUBT  
14h00 kế hoạch thẩm tra tờ trình về đầu tư công (Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh)_08/TB-BKTNS  Ban KTNS Đ/c Hiền - TP.QLKC Đ/c Sơn - PGĐ Sở dự P.501 VPDĐBQH  
16h00 Họp Đảng ủy Sở rà soát Dự thảo báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Đ/c Chí - BT ĐU Các Đ/c theo TB 19 Các Đ/c theo phân công tại Thông báo số 19-TB/ĐU ngày 06/02/2024 Phòng họp 302  
   
Thứ tư 21/02 08h30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua báo cáo làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng Đ/c Chủ tịch, các PCT Thanh tra Sở Đ/c Chí - Giám đốc Sở dự P.301 VPUBT  
09h30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua Danh mục quà tặng phục vụ công tác đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh Đ/c Chủ tịch, các PCT Đ/c Trường P. QLCB Đ/c Chí - Giám đốc Sở dự P.301 VPUBT  
10h00 Họp Tập thể UBND tỉnh Nghe báo cáo việc giải quyết nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại tại phường 8, thành phố Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hiệp Phát Đ/c Chủ tịch, các PCT Phòng KHTC Đ/c Chí - Giám đốc Sở dự P.301 VPUBT  
14h00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy các nội dung: Báo cáo một số Tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo giải quyết các kiến nghị để chuẩn bị làm việc với các huyện, thị, thành ủy và BCS Đảng UBND tỉnh.   Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phòng KHTC Ban Giám đốc phân công Phòng họp BTV  
               
Thứ năm 22/02 08h30 Họp tổ công tác đặc biệt 997 Đ/c Chủ tịch P.QLCB Đ/c Chí - Giám đốc Sở; Đ/c Hoàn TP.QLCB dự P.301 VPUBT  
08h30 Họp Đảng ủy Sở rà soát Dự thảo báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Đ/c Chí - BT ĐU Các Đ/c theo TB 19 Các Đ/c theo phân công tại Thông báo số 19-TB/ĐU ngày 06/02/2024 Phòng họp 302  
14h45 Họp BCS đảng nghe báo cáo các công trình chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền nam Đ/c Bí thư BCS Đảng Phòng QLKC Đ/c Sơn - PGĐ Sở P.301 VPUBT  
               
Thứ Sáu 23/02 08h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: Báo cáo giải quyết các kiến nghị để chuẩn bị làm việc với các huyện, thị, thành ủy và BCS Đảng UBND tỉnh.   Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phòng KHTC Ban Giám đốc phân công Phòng họp BTV  
14h00 Nghe báo cáo kết quả năm 2023 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 Đ/c Thông - PCT Sở KHĐT Đ/c Thuận - PGĐ Sở P.302 VPUBT  
14h00 Họp Đảng ủy; Tập thể Ban Giám đốc; CBCC về công tác cán bộ Đ/c Chí - BTĐU, GĐ Sở Văn phòng Sở Theo Giấy mời Phòng họp 302  

 


Hiển thị 1 - 15 of 311 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 21