Vận tải Vận tải

Thông báo khai thác tuyến Châu Đức - Đông Hà (HTX Châu Đức)

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số    224  /SGTVT-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày   31     tháng 01 năm 2018

      

                                                                                                                       

THÔNG BÁO KHAI THÁC TUYẾN

 

                   Kính gửi: Hợp tác xã DVVT Đường bộ huyện Châu Đức.

 

          Theo đề nghị của Hợp tác xã DVVT Đường bộ huyện Châu Đức tại văn bản số 399/ĐK.KTT-HTX ngày 07/11/2017 về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu (bến xe Châu Đức) đi Quảng Trị (bến xe Đông Hà).

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016; Quyết định 2458/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ Giao thông vận tải Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 57/SGTVT-VT ngày 12/01/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị,

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo: Hợp tác xã DVVT Đường bộ huyện Châu Đức đã đăng ký thành công việc khai thác tuyến vận tải khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Quảng Trị. Cụ thể:

 1. Tuyến khai thác: Bà Rịa – Vũng Tàu đi Quảng Trị
 2. Bến đi: Bến xe Châu Đức,     Bến đến: Bến xe Đông Hà
 3. Cự ly: 1150 Km
 4. Mã số tuyến: 72741411A (STT 3625 - QĐ 2288)
 5. Lưu lượng khai thác: 07 chuyến/tháng (tại mỗi đầu bến).
 6. Hành trình chạy xe: Bến xe Châu Đức - Đường Mỹ Xuân - Hoà Bình - TL328 - QL55 - QL1A - Bến xe Đông Hà và ngược laị.
 7. Giờ xe xuất bến tại:

Bến xe Châu Đức: 05 giờ 30 phút vào các ngày 01, 05, 09, 13, 17, 21 và 25 âm lịch hàng tháng;

Bến xe Đông Hà: 05 giờ 30 phút vào các ngày 03, 07, 11, 15, 19, 23 và 27 âm lịch hàng tháng.

           Đề nghị Hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

 

                                                 KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                              (Đã ký)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 287734

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp