Vận tải Vận tải

Thông báo cho phép tàu biển nước ngoài được vận tải nội địa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa có thông báo: Bộ GTVT đã cho phép tàu biển nước ngoài được vận tải nội địa, với các thông số sau:

1. Giấy phép vận tải nội địa số 04/2016/GPVT ngày 12-1-2016

- Thông tin về tàu:

+ Tên tàu: Venus 09; Quốc tịch: Panama

+ Năm đóng: 1985; Loại tàu: Gas (khí hóa lỏng);

+ Hô hiệu/Số IMO: 8513857; Trọng tải (DWT): 1.294,2.

- Thông tin về hàng hóa, thời gian vận tải và tuyến vận tải:

+ Loại hàng: Khí hóa lỏng (LPG);

+ Thời hạn vận tải: Từ ngày 1-2-2016 – 31-7-2016;

+ Tuyến vận tải: Đà Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ.

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Sellan Gas.

2. Giấy phép vận tải nội địa số: 05/2016/GPVT ngày 20-1-2016

- Thông tin về tàu:

+ Tên tàu: Alpha Gas; Quốc tịch: Panama

+ Năm đóng: 1989; Loại tàu: Gas (khí hóa lỏng);

+ Hô hiệu/IMO: 8910811; Trọng tải (DWT): 3.753.

- Thông tin về hàng hóa, thời gian vận tải và tuyến vận tải:

+ Loại hàng: Khí hóa lỏng (LPG);

+ Thời gian vận tải: Từ ngày 1-3-2016 – 31-8-2016;

+ Tuyến vận tải: Đà Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ.

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần dầu khí Fgas.

Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố ven biển, đảo theo dõi tàu nước ngoài nói trên và thông báo cho ngư dân, chủ các phương tiện biết.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 35
Tất cả: 19681547

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp