Vận tải Vận tải

Thông báo cho phép tàu biển nước ngoài được vận tải nội địa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa có thông báo: Bộ GTVT đã cho phép tàu biển nước ngoài được vận tải nội địa, với các thông số sau:

1. Giấy phép vận tải nội địa số 04/2016/GPVT ngày 12-1-2016

- Thông tin về tàu:

+ Tên tàu: Venus 09; Quốc tịch: Panama

+ Năm đóng: 1985; Loại tàu: Gas (khí hóa lỏng);

+ Hô hiệu/Số IMO: 8513857; Trọng tải (DWT): 1.294,2.

- Thông tin về hàng hóa, thời gian vận tải và tuyến vận tải:

+ Loại hàng: Khí hóa lỏng (LPG);

+ Thời hạn vận tải: Từ ngày 1-2-2016 – 31-7-2016;

+ Tuyến vận tải: Đà Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ.

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Sellan Gas.

2. Giấy phép vận tải nội địa số: 05/2016/GPVT ngày 20-1-2016

- Thông tin về tàu:

+ Tên tàu: Alpha Gas; Quốc tịch: Panama

+ Năm đóng: 1989; Loại tàu: Gas (khí hóa lỏng);

+ Hô hiệu/IMO: 8910811; Trọng tải (DWT): 3.753.

- Thông tin về hàng hóa, thời gian vận tải và tuyến vận tải:

+ Loại hàng: Khí hóa lỏng (LPG);

+ Thời gian vận tải: Từ ngày 1-3-2016 – 31-8-2016;

+ Tuyến vận tải: Đà Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ.

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần dầu khí Fgas.

Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố ven biển, đảo theo dõi tàu nước ngoài nói trên và thông báo cho ngư dân, chủ các phương tiện biết.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 16472477

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp