Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 08/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển 19/04/2021
2 09/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn 19/04/2021
3 01/2021/TT-BGTVT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BGTVT NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CẤP, SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 27/01/2021
4 37/2020/TT-BGTVT BAN HÀNH 02 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE 28/12/2020
5 38/2019/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. 18/10/2019
6 152/QĐ-BGTVT Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cuối năm 2017 (tính từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 31/12/2017) 06/04/2018
7 317/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08/03/2018
8 52/2017/TT-BGTVT Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải 08/02/2018
9 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 19/04/2017
10 05/QĐ-BGTVT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 03/01/2017
11 2729/QĐ-BGTVT Hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe khách 30/08/2016
12 92/2015/TT-BGTVT Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô 31/12/2015
13 73/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn quốc gia về Bến xe khách 11/11/2015
Hiển thị 13 kết quả
của 1