Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo QĐ số 1688/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND thì thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bao gồm 06 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Với 06 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đường bộ mới ban hành: (1) Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép; (2) Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh; (3) Cấp phù hiệu cho xe nội bộ; (4) Cấp  lại phù hiệu cho xe nội bộ; (5) Cấp phù hiệu cho xe trung chuyển; (6) Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển.

- Với 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: (1) Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; (2) Thủ tục Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh được sửa đổi thành thủ tục Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; (3) Thủ tục Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh được sửa đổi thành thủ tục Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; (4) Thủ tục Cấp mới phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định được sửa đổi thành thủ tục Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; (5) Thủ tục Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định được sửa đổi thành thủ tục Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; (6) Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

- Với 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ: (1) Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; (2) Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; (3) Chấp thuận mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô ; (4) Công bố tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô; (5) Công bố tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Theo Sở GTVT BR-VT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 297283

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp