Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch dự kiến tháng 3 năm 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 3 NĂM 2018
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 10/3/2018 300 A1 T7-VT
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 18/3/2018 300 A1 CN-BR
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 25/3/2018 300 A1 CN-VT
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 31/3/2018 300 A1 T7-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K208C+K273B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 10/3/2018 120 B2 + C  
7 K31B2+K21C+K5B11 TTDĐTLX HOÀNG ANH TTSHLX Đạt Phúc 10/3/2018 170 B11+B2 + C  
8 K87B2+K28C+K19B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 11/3/2018 170 B2 + C  
9 K46+47B2+K29+30C TTDNLX DẦU KHÍ TTSHLX Đạt Phúc 17/3/2018 190 B2 + C  
10 K85+K77+78C Trung tâm ĐT Hải Vân TTSHLX Hải Vân 18/3/2018 265 B2 + C  
11 KC/c 19/2017 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 18/3/2018 10 D  
12 K274B2+K209C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 24/3/2018 130 B2 + C  
13 K88B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 24/3/2018 150 B2  
14 K86+K79C+K27(D)+K22(E) Trung tâm ĐT Hải Vân TTSHLX Hải Vân 25/3/2018 250 B2,C,D,E  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 297297

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp