Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch dự kiến tháng 1 và tháng 2 năm 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 01 + 02 NĂM 2018
STT KHÓA ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 06/01/2018 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 14/01/2018 300 A1 CN-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 21/01/2018 300 A1 CN-VT
4 Khóa A1 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 21/01/2018 250 A1 CN
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 27/01/2018 300 A1 T7- BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K85B2+K27C  TTDNLX Đạt Phúc  TTSHLX Đạt Phúc 06/01/2018 160  B2,C  
7 K40B2+K27C TTDNLX DẦU KHÍ TTSHLX Đạt Phúc 06/01/2018 100  B2,C  
8 K271B2 + 205C +C/c 17/2017 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 13/01/2018 140 B2, C  
9 K29B2 + K20C+ K4B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 13/01/2018 150 B2, C  
10 K82B2 + K73C+ 74C+ K16(D)+ K15(E) TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 14/01/2018 220 B2, C, D, E  
11 K206C + Vắng Rớt  Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 20/1/2018 60 B2, C  
12 K86B2 + Vắng Rớt TTDNLX Đạt Phúc  TTSHLX Đạt Phúc 20/1/2018 150 B2, C  
13 K17(B11) + 18(B11)+ Vắng, Rớt TTDNLX Đạt Phúc  TTSHLX Đạt Phúc 27/01/2018 120 B11+B2, C  
14 K7B11 + 272B2 + K207C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 27/01/2018 150 B11+B2, C  
15 K83B2 + K75C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 28/01/2018 240 B2, C, D, E  
16 K C/c 18/2016 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 28/01/2018 10 D  
               
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 02 NĂM 2018
               
STT KHÓA ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 K30B2 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 01/02/2018 80 B2, C Thứ 5
2 K41- 45B2+ K28C TTDNLX DẦU KHÍ TTSHLX Đạt Phúc 01/02/2018 180 B2, C Thứ 5
3 K84B2 + K76C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 02/02/2018 250 B2, C, D, E Thứ 6

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 297328

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp