Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 12 NĂM 2017
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 3/12/2017 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 3/12/2017 250 A1 Hải Vân
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 10/12/2017 300 A1 CN-BR
4 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 15/12/2017 300 A2 T6(chiều)
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 17/12/2017 300 A1 CN-VT
6 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 23/12/2017 300 A1 T7-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
7 K203C+K268B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 2/12/2017 130 B2 + C  
8 K26C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 2/12/2017 50 B2 + C  
9 K269B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 9/12/2017 100 B2 + C  
10 K84B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 9/12/2017 150 B2 + C  
11 K80B2 + K71C  TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 10/12/2017 250 B2 + C  
12 KC/c 16/2017 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 10/12/2017 8 D  
13 K204C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 16/12/2017 40  C  
14 K28B2+K19C TTDĐTLX HOÀNG ANH TTSHLX Đạt Phúc 16/12/2017 140 B2 + C  
15 K270B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 23/12/2017 80 B2 + C  
14 K16B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 23/12/2017 50 B11+B2  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 297294

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp