Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 11/2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 11 NĂM 2017
STT KHÓA HỌC  ĐĂNG KÝ  CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH  NGÀY SÁT HẠCH  SL D. KIẾN HẠNG SH GHI CHÚ
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 5/11/2017 300 A1 CN-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 11/11/2017 300 A1 T7-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 18/11/2017 300 A1 T7-VT
4 Khóa A1 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 19/11/2017 250 A1 CN
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSH loại 3 Trường TCN-GTVT 26/11/2017 300 A1 T7-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K14B11 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 4/11/2017 50 B11+B2 + C  
7 K06B11+K202C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 4/11/2017 40 B11+B2 + C  
8 K79B2 + K70C  TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 5/11/2017 200 B2+C+D+E  
9 KC/c 13/2017 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 5/11/2017 10 D  
10 K39B2 TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 11/11/2017 120 B2 + C  
11 Vắng, Rớt các khóa  TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 11/11/2017 70 B2 + C  
12 K15B11+K83B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 25/11/2017 170 B11+B2 + C  
13 K80B2 + K71C  TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 26/11/2017 200 B2+C+D+E  
14 KC/c 15/2017 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 26/11/2017 10 D  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 139/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • 138/2018/NĐ-CP (09/11/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/201/NĐ-CP ngày 01 tháng 7...
 • 152/QĐ-BGTVT (06/04/2018)
  Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận...
 • 317/QĐ-BGTVT (08/03/2018)
  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố...
 • 52/2017/TT-BGTVT (08/02/2018)
  Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 297289

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp