Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2021
TUẦN 33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 16/8/2021 ÷ 20/8/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
16/8
8h00 Tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 (mũi 2) BV Bà Rịa   Đ/c Chí GĐ tham dự Bệnh viện Bà Rịa
9h00 Tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 (mũi 2) BV Bà Rịa   Đ/c Tuấn PGĐ và đ/c Thuận PGĐ tham dự Bệnh viện Bà Rịa
13h30 Nghe báo cáo tình hình lưu thông vận chuye3n hàng hóa tren địa bàn tỉnh GM 669 Đ/c Thọ   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Trực tuyến: giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, thống nhất nội dung thông tin trên phần mềm website: Thông báo cho người dân có nguyện vọng về BRVT GM 91 STTTT   Đ/c Thuận PGĐ, đ/c Tri, đ/c Thắng tham dự SGTVT, 302
15h30 Xét nghiệm Sars-Cov-2 cho Đại biểu tham dự họp Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VII TB 268 Đoàn ĐBQH
HĐND
  Đ/c Chí GĐ tham dự Sảnh tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh
15h30 Giao ban trực tiếp và trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh CV 9935 Chủ tịch,
các PCT
QLVT   VPUBT 301
16h00 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 621-TB/TU Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT   VPUBT 301
 
Thứ ba
17/8
8h30 Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh BRVT khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND   Đ/c Chí GĐ tham dự Hội trường A - TTHN
14h00 Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Đề cương chi tiết - Dự toán kinh phí dự án lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh GM 340 STNMT     SGTVT, 302
 
Thứ tư
18/8
8h00          
14h00 Kiểm tra kỹ thuật và thông tin nội dung lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh dạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2021 TB 62-TB/BTCTU Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ và đ/c Thuận PGĐ tham dự  
15h30          
16h30          
 
Thứ năm
19/8
7h30 Tham gia trực tuyến qua Phần mềm Microsoft Teams Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2021, 05 ngày gồm ngày 19, 20, 21, 26 và 27/8/2021 QĐ 446-QĐ/BTCTU Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ và đ/c Thuận PGĐ tham dự  
14h00          
 
Thứ sáu
20/8
9h00          
15h30 Giao ban trực tiếp và trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh CV 9935 Chủ tịch,
các PCT
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
16h0 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 621-TB/TU Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 

 


Hiển thị 16 - 30 of 199 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 14