Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2018
       
TUẦN 3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 15/01/2018 ÷ 19/01/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
15/01
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
8h00 Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018 UBT   Đ/c Chí PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN
10h00 Tiếp, làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về quản lý, xử lý bụi lò Đ/c Tịnh   Đ/c Sơn QLCL tham dự VPUBT 307
14h00 Họp chấn chỉnh công tác cấp, đổi GPLX Đ/c Dinh PGĐ QLVT Các đ/c Tri, Thắng, Thịnh, Hương, Thạch, Long, Tuấn IT Phòng họp sở 302
 
Thứ ba
16/01
8h00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thanh tra Nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Thanh tra Chính phủ Thanh tra CP   Đ/c Danh TTS tham dự 35 đường 3/2, phường 8, TPVT
8h30 Nghe báo cáo đề xuất giải quyết cho thuê đất bổ sung mở rộng dự án bến thuyền du lịch của Công ty Việt Séc Đ/c 4 Long   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
8h30 Nghe báo cáo dự thảo chỉ thị về công tác bảo vệ môi trường Đ/c 2 Quốc   Đ/c Hoàn KHTC VPUBT 301
14h00 Họp TTrUB nghe Sở Tài chính báo cáo: 1. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018; 2. Hỗ trợ kinh phí di dời cho Công ty môi trường Xanh Bảo Ngọc Chủ tịch.
Các PCT
  Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam CĐTNĐVN   Đ/c Hùng GĐ Cảng vụ ĐTNĐ tham dự Cục ĐTNĐ, 05 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
14h00 Họp xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Tiến Đ/c Tuấn PGĐ KHTC SKHĐT, SXD, SNNPTNT, STNMT, UBND TPVT, KKHTC, Phòng họp sở 302
14h30 Hội thảo thảo luận đóng góp ý kiến đối với Phương án "Ứng phó tai nạn, sự cố hàng hải gây ách tắc luồng trong vùng nước cảng biển Vũng Tàu" Cảng vụ
HHVT
  Đ/c Danh TTS tham dự Cảng vụ HH Vũng Tàu
 
Thứ tư
17/01
8h30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án cầu Phước An và các dự án đầu tư theo hình thức PPP Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở: nghe báo cáo giải trình của đ/c Hoàn (theo nội dung chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy) Đ/c Chí
Chủ nhiệm
Đ/c Hiền Thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở và đ/c Hoàn Phòng họp sở 302
14h00 Tổng kết công tác ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c 2 Quốc Ban ATGT Đ/c Thảo GĐ và đ/c Dinh PGĐ cùng tham dự VPUBT 301
 
Thứ năm
18/01
8h00 Hội thảo "Khảo sát công trình ngầm và Công nghệ xử lý nước" Vucico   Đại diện phòng QLKC tham dự Khách sạn Novetel (167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TPHCM)
8h00 Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tỉnh ủy   Đ/c Chí PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN
8h00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành GTVT Bộ GTVT KHTC Đ/c Thảo GĐ tham dự + thành phần theo yêu cầu của Bộ GTVT và UBND tỉnh 35 Hàn Thuyên, TPHCM
8h30 Họp TTrUB nghe báo cáo phương án đạt giải cuộc thi ý tưởng quốc tế QH tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Nam, TPBR Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
8h30 Họp tổng kết và chấn chỉnh một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý vận tải Đ/c Tri   Toàn thể công chức phòng QLVT Phòng họp sở 302
14h00 Giao ban công tác của Thanh tra Sở Đ/c Dinh PGĐ TTS Tập thể công chức, người lao động Thanh tra sở Hội trường 502
15h30 Cho ý kiến liên quan đến quản lý ngành về dự án xây dựng cảng Bến Đầm STNMT   Đ/c Hoàn KHTC tham dự STNMT
16h30 Dự Tất niên 2017 - Công ty Uy Phong Tân Thành (Trung tâm 72 01D) 72. 01D   Đ/c Chí PGĐ tham dự Phú Mỹ, Tân Thành
 
Thứ sáu
19/01
8h30 Họp TTrUB thông qua QH Khu đô thị Gò Găng, xã Long sơn, TPVT Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 - CĐCS cơ quan VP Sở GTVT Đ/c Hoàn
Chủ tịch
Theo phân công của đ/c Hoàn Toàn thể Đoàn viên CĐCS cơ quan VP Sở Hội trường 502

 


Hiển thị 226 - 234 of 234 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 16