Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2018
       
TUẦN 16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 16/4/2018 ÷ 20/4/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
16/4
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông VPCP KHTC Đ/c Thảo GĐ, đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Trường KHTC cùng tham dự VPUBT 301
9h00 Sinh hoạt công chức - người lao động văn phòng sở tháng 4/2018 Đ/c Thạch   Các đ/c Triều, Phương PC, Oanh, Tuấn IT, Ngân, Tiệp, Dung, Hiệp, Phương Phòng 201
14h00 Họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện NQ 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nghe báo cáo sáng kiến phát triển kinh tế địa phương Chủ tịch,
các PCT
  Thành viên BCĐ và Tổ giúp việc về Hội nhập quốc tế (Đ/c Tuấn PGĐ tham dự) VPUBT 301
14h00 Họp xét thi đua trình Hồ sơ khen cao và trình Bộ GTVT Đ/c Chí PGĐ Đ/c Phương Toàn thể thành viên Hội đồng thi đua sở (Thư mời số 69) Phòng họp sở 302
 
Thứ ba
17/4
8h00 Dự Tọa đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thủy" Báo Lao động   Đ/c Hùng GĐ. Cảng vụ ĐTNĐ tham dự 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM
8h30 Làm việc với BQLDA chuyên ngành giao thông và BQLDA DD&CN Đ/c 6 Trình     VPUBT 302
8h30 Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 BCH
PCTT-TKCN
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường C - TTHN
8h30 Sinh hoạt BCH CĐCS văn phòng Sở tháng 4/2018 Đ/c Thạch      
8h00 Tập huấn "Hướng dẫn về cơ chế tự chủ các đơn vị SNCL" và "Hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác quyết toán" Sở Tài chính   Đ/c Nam KTT, Thủ trưởng, Kế toán trưởng các đơn vị SNCL thuộc Sở Hội trường TTHN
14h00 Sơ kết công tác ATGT quý I/2018 Đ/c 2 Quốc Ban ATGT   VPUBT 301
14h00 Họp xem xét kết thúc đề án cải cách TTHC cấp đổi GPLX trước thời hạn Sở Nội vụ QLVT +
Kế toán
Đ/c Dinh PGĐ xử lý Phòng họp 307, SNV
14h00          
 
Thứ tư
18/4
8h30 Họp xem xét, xử lý tình trạng ngập úng trên tuyến QL51 Đ/c Dinh PGĐ QLKC SXD, Ban Quản lý các KCN, UBND Tân Thành, Khu QLĐB IV, Công ty Thoát nước đô thị BR-VT; BVEC, Công ty CP cấp nước Tóc Tiên, Tổng Công ty chế biến khí Việt Nam; Ban ATGT, TTS, QLKC Phòng họp sở 302
8h00 Hội nghị tuyên truyền ATGT cho Hội Phụ nữ huyện Châu Đức Đ/c Trạch Ban ATGT Theo Kế hoạch Trung tâm văn hóa huyện Châu Đức
Dự kiến
10h30
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ND2. Báo cáo đề xuất sáng kiến phát triển kinh tế địa phương do JICA thực hiện Tỉnh ủy   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự Phòng họp Ban Thường vụ
14h00 Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 Đ/c Chí PGĐ Đ/c Triều Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TPVT, TPBR, thành viên Cụm thi đua số 1 Hội trường 502
 
Thứ năm
19/4
8h30 Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về cổ phần hóa doanh nghiệp và sử dụng vốn ODA Đ/c 4 Long     VPUBT 301
 
Thứ sáu
20/4
8h30 Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong quý I/2018 do Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao thuyết trình Tỉnh ủy   Ban Giám đốc cùng tham dự Hội trường B - TTHN
8h00 Hội nghị tuyên truyền ATGT cho Hội Phụ nữ huyện Long Điền Đ/c Trạch Ban ATGT Theo Kế hoạch Trung tâm văn hóa huyện Long Điền
8h30 Nghe báo cáo dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam Đ/c 2 Quốc     VPUBT 307
9h30 Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Bến xe thành phố Bà Rịa của Công ty Vận tải Thành Công Đ/c 2 Quốc     VPUBT 307

 


Hiển thị 181 - 195 of 199 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 14