Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2019
       
TUẦN 17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 29/4/2019 ÷ 04/5/2019
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
29/4
7h20 Nghỉ Lễ        
14h00          
 
Thứ ba
30/4
8h00 Nghỉ Lễ 30/4/2019 và Quốc tế Lao động 01/5/2019     Công chức trực Lễ theo lịch   
14h00        
 
Thứ tư
01/5
8h00 Nghỉ Lễ 30/4/2019 và Quốc tế Lao động 01/5/2019     Công chức trực Lễ theo lịch   
14h00        
 
Thứ năm
02/5
8h30 Họp Thường trực UBND tỉnh:
ND1. Nghe báo cáo dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam;
Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Trường KHTC cùng tham dự VPUBT (302)
14h00 Rà soát, góp ý trực tiếp về dự thảo Dự án Xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 - 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh BRVT TM 207 STNMT   Đại diện phòng KHTC tham dự Phòng họp STNMT
 
Thứ sáu
03/5
8h30 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Doanh nghiệp trong cụm cảng số 05 tỉnh BRVT" trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV TM 59 Đoàn ĐBQH   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Phòng họp UBND thị xã Phú Mỹ
8h30 Bàn giao đưa vào sử dụng công trình cải tạo  mặt đường, vỉa hẻ, cây xanh đường Lê Văn Lộc, TP. Vũng Tàu Ban QLDA 1 Tp.Vũng Tàu     Hiện trường
8h30 Kiểm định chất lượng lớp CPĐD  Dmax25  đường chính đoạn từ Km4+725  đến Km5+600 gói thầu số 13 thuộc dự án Quốc lộ 56- Tuyến tránh Tx. Bà Rịa BLC   Đại diện phòng QLCL tham dự Hiện trường
8h30 Họp xem xét xử lý đề nghị của Viện NCXH và thiết kế giao thông đô thị Maxcova Đ/c Chí PGĐ KHTC Đ/c PGĐ Chí; Lãnh đạo phòng QLKC, QLCL, QLVT, KHTC, Sở TTTT, Viện NCKH Maxcova Phòng họp sở 302
9h00 Công bố quyết định Thanh tra số 108/QĐ-SGTVT ngày 09/4/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh VTHK bằng xe ô tô theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh BRVT Đ/c Lộc TTS TTS Theo thư mời của Thanh tra Sở Phòng 602
14h00 Đoàn ĐBQH Gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, thị, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh.   Đc 2 Quốc   Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT (501)
 
Thứ bảy
04/5
8h30 Giao ban Ban Giám đốc tháng 4/2019 Đ/c Thảo GĐ   Thành viên BGĐ và đ/c Thạch Phòng đ/c Thảo GĐ
14h00          

 


Hiển thị 151 - 165 of 218 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 15