Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 26/5/2022 đên ngày 27/5/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày   23  tháng 5 năm 2022
TUẦN 21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 23/5/2022 ÷ 27/5/2022
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
23/5
8h30 Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII_GM618 Bí thư Tỉnh ủy   Ban Giám đốc cùng tham dự Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh
8h30 Thẩm tra tờ tình về việc cam kết bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để chi trả 50% chi phí giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1)_TB50 Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT(501)
14h00 Họp nghe báo cáo  kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh _GM445  Đ/c Vinh PCT Sở TNMT Đ/c Sơn PGĐ tham dự VPUBT (207)
  14h00 Họp xem xét đề xuất cải tạo, mở rộng đường ven biển đoạn qua khu du lịch Biển Sáng – Hồ Tràm_GM76 Đ/c Tuấn PGĐ KHTC Theo giấy mời Phòng họp sở 302
 
Thứ ba 24/5 8h00 Dự lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới UBND Tp.VT   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường UBND xã Long Sơn
8h30 Bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục đường giao thông, thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng công trình đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 8 (Km17+271,3 đến Km18+100)_GM84 Ban QLDA GT KV cảng Cái Mép - Thị Vải   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Hiện trường
8h30 Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa_GM1017 Cục Đường thủy Việt Nam   Đ/c Danh Ttra, Đ/c Thắng CVĐTND tham dự Trực tuyến
8h30 Họp triển khai quy chế làm việc của Tỉnh uỷ Đ/c Duy CVP     VPUBT (501)
14h00 Thảo luận nội dung đề nghị của Thành ủy Vũng Tàu về việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện cải tạo mặt bằng khu đất 40.673,8m2 tại phường Thắng Tam để làm bãi đậu xe tạm_GM 105 Sở TC   Đ/c Túc, Long KT tham dự Phòng họp Sở TC
14h00 Họp Ban cán sự đảng và Thường trực UBND tỉnh Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT (301)
14h30 Họp thống nhất phương án di dời các trụ điện trung thế 14m thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công_GM82 Ban QLDA CN Giao thông     123 Bạch Đằng
15h00 Họp kiểm tra việc đấu nối và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án khu nhà ở Đông Phước, Phường 11, thành phố Vũng Tàu_GM121 Sở XD   Đ/c Hiền QLKC tham dự Hiện trường
 
Thứ tư
25/5
8h00 Họp HĐND tỉnh chuyên đề về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1)_GM10 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT (301)
8h00 Họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công_GM647 Bộ trưởng bộ GTVT   Đ/c Tuấn PGĐ và Ban LC cùng tham dự Trực tuyến
8h00 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP" Đ/c Khánh PCT Sở CT   VPUBT (302)
8h30 Nghe báo cáo KH cân đối vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025_GM456 Đ/c Khánh PCT Sở KHĐT Đ/c Sơn PGĐ tham dự VPUBT (307)
8h30 Họp về đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng và phương án Ga cuối tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu_GM123 Sở XD   Đ/c Túc KHTC tham dự Sở XD
9h00 Dự Khoan lấy mẫu bê tông nhựa C19 đoạn từ Km0+40 đến Km0+900 của gói thầu số 12 Xây lắp, dự án ĐT992_GM84 Ban QLD CN GT   Phòng QLKC tham dự Hiện trường
14h00 Họp bố trí không gian phát triển hệ thống đô thị - nông thôn, phát triển vùng liên đô thị Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ - Long Điền – Long Hải_GM125 Sở XD   Đ/c Sơn PGĐ, phòng KHTC tham dự Sở XD
14h00 Nghe báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các Quỹ có nguồn gốc từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Đ/c Khánh PCT     VPUBT (307)
14h00 Hội nghị 3 bước về công tác cán bộ. Đ/c Chí GĐ Văn phòng Theo giấy mời Phòng họp sở 302
14h00  Làm việc với Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông tỉnh để thống nhất phương án đấu nối mương dẫn nước từ hệ thống thoát nước mưa của Dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 2, thành phố Bà Rịa  _GM268 UBND Tp. Bà Rịa     UBND TP.BR
15h30 Họp thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050_GM449 Đ/c Khánh PCT   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT (302)
15h00 Nghe báo cáo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn bằng CN đốt, thu hồi năng lượng tại Khu XLLCTTT xã Tóc Tiên Đ/c Vinh PCT Sở TNMT   VPUBT (307)
 
Thứ năm
26/5
8h30 Họp UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ 42 dự án trọng điểm của tỉnh Chủ tịch, các PCT Sở KHĐT   VPUBT (301)
13h30 Họp Tập thể UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh_GM465 Chủ tịch, các PCT   Đ/c Chí GĐ dự ND1, Đ/c Sơn PGĐ dự ND2,3 VPUBT (301)
14h30 Tiến hành khảo sát thực địa theo nội dung tại văn bản số 160/CTGT-XNATGT ngày 20/5/2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BR-VT về việc di dời cây xanh và đèn chiếu sáng để lắp đặt trụ cần vươn_GM45 Phòng QLĐT Tp.Vũng Tàu     Phòng QLĐT Tp.VT
14h00 Họp Thường trực và BCS đảng UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo dự án Bệnh viện phường 11, TPVT; Dự án Trường ĐH BR-VT; dự án BV Bà Rịa cũ;
2. Thông qua Kiến trúc CNTT-truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh BR-VT;
3. Thông qua đồ án QH chung xây dựng đô thị mới Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đến năm 2045
Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT (301)
 
Thứ sáu
27/5
8h30 Họp Tập thể UBND tỉnh  Chủ tịch
Các PCT
    VPUBT (301)
8h00 Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Sở Du lịch với các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh_GM855 Sở Du lịch   Đ/c  Trang QLVT tham dự Hội trường Sở Du lịch
8h30 Họp thẩm định Báo cáo kết quả điều tra, kiểm kê đánh giá và bản đồ hiện trạng rừng dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối và đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến_GM107 Sở NN&PTNT     153 Đường 27/4. Chi cục Kiểm lâm
8h30 Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Bình Thuận_GM132 Tổng cục ĐBVN     Hội trường KS. Sealink (Bình Thuận)
9h30 Họp Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án Cải tạo, mở rộng đường ven biển, đoạn từ cầu Cửa lấp đến ngã ba Lò Vôi, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh_GM 317 UBND huyện Long Điền     Phòng họp B UBND huyện Long Điền
14h00 Nghe báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 14 của BTVTU Đ/c Vinh PCT Sở XD   VPUBT (307)
16h00 Làm việc với Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn Đ/c Thọ CT Sở KHĐT
Sở CTg
  VPUBT (301)