Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 16/5/2022 đên ngày 20/5/2022
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày   16  tháng 5 năm 2022
TUẦN 20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 16/5/2022 ÷ 20/5/2022
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
16/5
8h30 Làm việc với đơn vị tư vấn về nội dung đề xuất và nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 (cả ngày) Đ/c Chí GĐ KHTC Theo thư mời Phòng họp sở 302
8h30 Họp BCS đảng UBND tỉnh_GM711:
1. Thông qua phương án, kế hoạch triển khai đầu tư dự án Trung tâm điện lực LNG Long Sơn giai đoạn 1
2. Nghe báo cáo hỗ trợ di dời nhà máy xử lý chất thải Tân Thành của Cty Môi trường Xanh Bảo Ngọc;
3.Rà soát nội dung công việc tồn đọng
Chủ tịch,
Các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT (301)
9h00 Tiếp đoàn công tác của Công ty CT Strategies trao đổi về giải pháp, nội dung liên quan về nghiên cứu khả thi Khu mậu dịch tự do và Trung tâm phân phối hàng hóa; thảo luận về yêu cầu của tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đối với nghiên cứu khả thi nêu trên_GM73 Sở Công Thương   Đ/c Hoàn QLCB xử lý Phòng họp Sở CT
14h30 Họp hội đồng ENT của Công ty TNHH Triumph International Việt Nam_GM70 Sở Công Thương   Đ/c Tú T.tra Thành viên Hội đồng tham dự Phòng họp Sở CT
  14h00 Họp tập thể Ban giám đốc về công tác Quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Đ/c Chí GĐ   Theo thư mời Phòng họp sở 302
  15h30 Họp nghe báo cáo nội dung và kế hoạch tiếp, làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí_GM414 Đ/c Khánh PCT   Đ/c Sơn PGĐ tham dự VPUBT (301)
 
Thứ ba 17/5 7h00 Tham gia cùng đoàn công tác của Quốc hội khảo sát thực tế Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu_GM606 UB Kinh tế Quốc hội Ban QLBT Đ/c Chí GĐ, đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Hy Ban QLBT, Ban Liên cảng cùng tham dự Điểm đầu tuyến cao tốc BH-VT
7h30 Tham gia Đoàn khảo sát thực tế dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu_GM415 Đ/c Vinh PCT   Đ/c Chí GĐ, đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Hy Ban QLBT, Ban Liên cảng cùng tham dự Điểm cuối tuyến cao tốc BH-VT
8h00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy  (cả ngày) Bí thư Tỉnh ủy     Phòng họp BTV
8h00 Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đ/c Tuấn PCT     VPUBT (301)
8h00 Dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382 trong lực lượng Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh Đảng ủy quân sự   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường A-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
8h30 Tham dự buổi hội thảo "Cơ hội xuất khẩu thông qua kênh thương mại điện tử Alibaba.com"_GM75 Sở CT   Đại diện phòng KHTC tham dự Hội trường Sở CT
8h30 Nghe báo cáo phân bổ, khoanh vùng đất đai trên địa bàn tỉnh và dự thảo về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đ/c Vinh PCT     VPUBT (307)
9h00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đ/c Tuấn PCT     VPUBT (301)
9h00 Họp thống nhất số liệu và các nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, dự báo số liệu kinh tế - xã hội năm 2022; thống nhất số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022_GM18 Cục Thống kê   Đại diện phòng KHTC tham dự Cục thống kê
9h30 Nghe báo cáo KH tổ chức Lễ hội văn hoá ẩm thực và Chương trình liên kết phát triển du lịch năm 2022_GM419 Đ/c Khánh PCT   Đ/c Thuận PGĐ xử lý VPUBT (302)
14h00 Họp góp ý báo cáo đầu kỳ Đồ án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể  ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050- Hạng mục: Đường thủy nội địa (dự kiến) Đ/c Chí GĐ QLCB Theo thư mời Phòng họp sở 302
14h00 Họp nghe báo cáo: Phương án phát triển hạ tầng thương mại (bao gồm hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, logistics, hệ thống kho xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh)_GM77 Sở CT     Phòng họp Sở Công thương
  14h00 Họp nghe báo cáo về việc di dời Tượng đài Dầu khí_GM245 UBND TP.VT   Đ/c Hiền Phòng QLKC tham dự UBND TP.VT
 
Thứ tư
18/5
8h00 Hội nghị trực tuyến TW quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BCT về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045_KH128 Thường trực Tỉnh ủy     Hội trường B TTHN và trực tuyến tại các huyện, thị
8h00 Họp nghe báo cáo: Phương án phát triển hạ tầng mạng lưới cấp điện_GM77 Sở CT     Phòng họp Sở Công thương
8h30 kiểm tra chất lượng công tác quản lý, BDTX hệ thống KCHT GTĐB trên các tuyến Quốc lộ ủy quyền     Đ/c Thuận PGĐ xử lý Hiện trường
9h30 Nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án công viên văn hoá Bàu Sen Đ/c Tuấn PCT     VPUBT (301)
14h00 Họp cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (08 tuyến đường)_GM28 Sở KHĐT   Đ/c Hiền QLKC tham dự Sở KHĐT
14h00 Họp ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch, các Phó CT     VPUBT (301)
  15h00 Dự Buổi làm việc trao đổi về một số nội dung đề xuất hợp tác nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ với trường Đại học Quốc tế_GM48 Sở KHCN     Phòng họp sở KHCN
 
Thứ năm
19/5
8h00 Làm việc với Tổ công táccủa Đoàn giám sát chuyên đề "việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"  Đ/c Khánh PCT     VPUBT (301)
8h00 Thông qua dự thảo các tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 Đ/cVinh PCT     VPUBT (302)
8h30 Dự kiến Làm việc với tạp chí diễn đàn doanh nghiệp (theo lịch hẹn làm việc của Tạp chí) Đ/c Chí GĐ Phòng KHTC   Phòng họp sở 302
14h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai kết l uận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh_GM614 Thường trực Tỉnh ủy   Ban Giám đốc cùng tham dự Hội trường B-TTHN
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện các bước 3,4,5 về công tác quy hoạch cán bộ. Đ/c Chí GĐ   Theo thư mời Phòng họp sở 302
 
Thứ sáu
20/5
8h00 Làm việc với UBND TPVT về các dự án trọng điểm trên địa bàn và các kiến nghị của TPVT Đ/c Vinh PCT     TP Vũng Tàu
13h30 Họp BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia Đ/c Thọ CT     VPUBT (301)
15h45 Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Bí thư Tỉnh ủy   Ban Giám đốc tham dự Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh