Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 27/12/2021 đên ngày 31/12/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2021
TUẦN 52 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 27/12/2021 ÷ 31/12/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
27/12
7h00 Tổ chức triển khai và ra quân cưỡng chế các bè nuôi trồng thủy sản ngoài vùng QH trên sông Dinh, TPVT GM 610 UBND
TPVT
  Đ/c Danh TTS xử lý UBND phường UBND Phường Rạch Dừa
  Đi công tác Hà Nội, làm việc về đường vành đai 4 - TPHCM đoạn qua tỉnh BRVT     Đ/c Chí GĐ  Hà Nội
8h30 Lễ mit tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề "Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế" Sở Y tế   Đại diện phòng QLVT tham dự SYT
10h00 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và thu, chi NSNN năm 2020 GM 1143 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGD tham dự VPUBT 301
14h00 Họp BCH CĐCS VP Sở - rà soát thành phần tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị CBCC Sở GTVT năm 2022 Đ/c Thạch   Thành viên BCH CĐCS văn phòng Sở SGTVT, 302
 
Thứ ba
28/12
8h00 Hội nghị Tổng kết "Năm Dân vận khéo" thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và công tác chính quyền năm 2021" GM 478 Tỉnh ủy   Đ/c Thuận PGĐ tham dự HT A TTHN
8h00 Nghe báo cáo rà soát lựa chọn địa điểm xây dựng chợ đêm để phục vụ phát triển du lịch Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
8h00 Hội thảo về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302?
8h30 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam GM 341 Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Túc KHTC tham dự SGTVT, 302
14h00 Rà soát hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ GM 201 Đ/c Tuấn PGĐ KHTC Port coast, QLCB, KHTC SGTVT, 302
14h00 Tổng kết công tác năm 2021 và Hội Nghị Viên chức - NLĐ năm 2022 của Trường TCN GTVT GM 435 Trường TCN
GTVT
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự Trường TCN GTVT
 
Thứ tư
29/12
8h00 Họp TTr UBT: ND1. nghe báo cáo Quy hoạch 1/2000 Long Sơn, TPVT  Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h00 Tổng kết công tác năm 2021 và Hội Nghị Viên chức - NLĐ năm 2022 của Công ty Dịch vụ Bến xe Công ty DVBX   Đ/c Chí GĐ, đ/c Thạch CVP cùng tham dự Công ty DVBX
8h00 Nghe báo cáo rà soát lựa chọn địa điểm xây dựng chợ đêm để phục vụ phát triển du lịch GM 1154 Đ/c Khánh     VPUBT 302
8h00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành NNPTNT GM 1157 Đ/c Vinh     VPUBT 301
8h30 Khảo sát thực tế dự án đường Nguyễn Phong Sắc, TPVT 161/TB-HĐND Ban KTNS
HĐND
  Đ/c Phúc KHTC tham dự Đường Nguyễn Phong Sắc, xã Long Sơn
9h00 Kiểm tra ATGT khu vực siêu thị GO, thành phố Bà Rịa QLKC   Ban ATGT, UBND TPBR, CSGT Bà Rịa, TTS, QLKCCL, Siêu thị GO Tập trung tại siêu thị GO
14h00 Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh BRVT Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
16h00 Họp Trung tâm Chỉ huy tỉnh với các địa phương về PC dịch Covid-19 Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ năm
30/12
8h00 Họp BCS Đảng và Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo ND2. Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
14h00 Họp thẩm định, xét, công nhận xã Long Sơn, TPVT đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 VPĐP chương trình
MTQG
    Hội trường UBND TPVT
 
Thứ sáu
31/12
8h00 Tổng kết công tác năm 2021 và Hội Nghị Viên chức - NLĐ năm 2022 của Cảng vụ ĐTNĐ GM  Cảng vụ ĐTNĐ   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự Cảng vụ ĐTNĐ
8h30 Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phòng Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc năm 2021  Hội đồng
thi tuyển
  Thí sinh dự thi SGTVT, 502
9h00 Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường 3/2, phường Phước Hưng, TPBR; Bàn giao quản lý đường 3/2, phường Phước Hưng, TPBR GM 288 P. QLĐT
Bà Rịa
    Đường 3/2 (đoạn vòng xoay cống Bà Dụng)
14h00 Hội nghị Tổng kết Đoàn ĐB Quốc hội Đ/c Thọ