Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 20/12/2021 đên ngày 24/12/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2021
TUẦN 51 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 20/12/2021 ÷ 24/12/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
20/12
9h00 Họp Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 06-QĐ/UBKT Đ/c Thuận PGD Đ/c Sơn Thành viên Tổ kiểm tra Phòng đ/c Thuận
10h30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 GM 468 Tỉnh ủy   Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
14h00 Nghe Tổ Kiểm tra theo QĐ số 06-QD/UBKT báo cáo tình hình kiểm tra Chi bộ và cấp ủy Cảng vụ ĐTNĐ Ban Thường vụ
Đảng ủy
Tổ KT Ban thường vụ và Tổ kiểm tra SGTVT 302
14h30 Họp cho ý kiến về liên kết hợp tác đào tạo giữa trường Cao đẳng Quốc tế Vabis với Trung tâm Giáo dục dạy nghề Việt An GM 107 SLĐTBXH   Đ/c Thắng QLVT tham dự Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis, đường Trường Chinh, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ
 
Thứ ba
21/12
8h30 Họp về kế hoạch triển khai Dự án xe đạp đô thị TNGo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu GM 274 Sở Tài chính   Đ/c Hiền QLKCCL tham dự STC
8h30 Hợp Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở và tương đương (Vắng đ/c Danh F0; đ/c Lộc cử Võ Minh Sơn tham dự) Đ/c Chí GĐ VP Thành viên Hội đồng Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đ/c: Chí GĐ, Tuấn PGĐ, Thuận PGĐ, Thạch, Túc, Tri, Danh, Lộc; Tổ giúp việc: Triều, Phương SGTVT, 
16h00 Họp Trung tâm Chỉ huy PC dịch Covid-19 Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT 301
 
Thứ tư
22/12
8h00 Họp Ban Giám đốc Sở rà soát nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm và các công tác của ngành: công tác CCHC, công tác nhân sự… HOÃN HỌP Đ/c Chí GĐ Đ/c Thạch;
đ/c Túc;
đ/c Hoàn
Ban Giám đốc Sở và các đ/c Thạch, Túc, Hoàn SGTVT, 302
8h00 Tọa đàm trực tuyến "Đột phá hạ tầng thúc đẩy vùng kinh tế TPHCM - Đồng Nai - BRVT" Báo Giao thông   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự SGTVT, 302
8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; Công tác PC dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm GM 1126 Đ/c Tuấn PCT   Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
8h00 Nghe báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/5/2021 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và thông qua Dự thảo Chỉ thị mới thay thế chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/5/2021 GM 1128 Đ/c Vinh   Đ/c Hoàn QLCB tham dự VPUBT 302
9h00 Dự buổi làm việc thanh lý hợp đồng đối với Hợp tác xã tham gia hoạt động trên tuyến xe buýt số 6 GM 549 Công ty DVBX   Đ/c Tri QLVT tham dự 192 Nam Kỳ Khởi nghĩa
14h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Bộ Thông tin truyền thông GM 1127 Đ/c Tuấn PCT   Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Khảo sát thực tế dự án Đường 46 nối dài Khu đô thị mới Phú Mỹ TB 154 Ban KTNS HĐND   Đ/c Hồng KHTC tham dự Liên hệ cô Lê Tâm - HĐND tỉnh
 
Thứ năm
23/12
8h00 Giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo PC dịch Covid-19 tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
Đ/c Tri Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Khai mạc Hội chợ Du lịch trực tuyến "Cất cánh du lịch BRVT 2021" UBT   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN
8h30 Hội nghị "Giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đổi đơn vị SNCL thành công ty cổ phần" Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
8h30 Họp Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, TPVT GM 221 Sở Xây dựng   Đ/c Túc KHTC tham dự Sở Xây dựng
14h00 Dự khảo sát phương án tổ chức sự kiện triển lãm du thuyền "Vũng Tàu Yatch Show lần 1 - 2021" GM 597 UBND
TPVT
  Đ/c Hoàn QLCB tham dự Khu Công viên Bãi Trước TPVT
14h00 Hội thảo "Phát triển Chuỗi cung ứng Ngành Công nghiệp Hóa chất tỉnh BRVT" GM 151 Sở CgT   Đ/c Tri QLVT tham dự VPUBT 301
 
Thứ sáu
24/12
8h00          
14h00