Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2021
TUẦN 49 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 06/12/2021 ÷ 10/12/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
06/12
8h30          
9h00 Kiểm tra hiện trường đường Bàu Sen - Quảng Thành thuộc dự án sửa chữa đường Bàu Sen -Quảng Thành, huyện Châu Đức và đường Hòa Bình - Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc CV 322 Ban bảo trì   Đ/c Lừng QLKCCL tham dự Hiện trường
9h30 Nghe báo cáo rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa GM 1069 Đ/c Khánh   Đ/c Túc KHTC, Long KTT cùng tham dự VPUBT 302
Dự kiến
10h00
Họp nghe báo cáo ND3. Đề xuất chủ trương ĐTXD dự án xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, huyện Long Điền GM 1067 Đ/c Thọ   Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
13h30 Dự họp nghe báo cáo đánh giá tăng trưởng GRDP năm 2021 và kịch bản tăng trưởng năm 2022 GM 1072 THAY GM 1066 Đ/c Khánh   Đ/c Túc KHTC tham dự VPUBT 302
14h00 Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải tháng 12/2021 và triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 Đ/c Thuận
Bí thư
  Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Sở GTVT SGTVT, 302
16h00 Họp Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ ba
07/12
  Trực (tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh) của Tổ Giúp việc Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 BCĐ PC Dịch   Đ/c Chí GĐ  Theo phân công
8h00 Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp GM 1070 Đ/c Vinh   Đ/c Thắng QLVT tham dự VPUBT 301
8h00 Khảo sát, thống nhất phương án di dời, thu hồi các công trình nằm trong phạm vi thi công: Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT [đoạn đường Lý Thường Kiệt và tại các vị trí nút giao với các tuyến đường hiện hữu Lê Hồng Phong, NKKN, Trương Công Định, Lê Lai, XVNT] GM 173 Ban QLDA
ĐTXD 1
TPVT
  Đ/c Hiền QLKCCL tham dự BCH công trình thi công đường Thống Nhất (nối daI đối dện UBND phường 1, TPVT
8h30 Khảo sát, đánh giá, đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường B1 - Conac, thị xã Phú Mỹ Đ/c Thuận PGĐ Đ/c Túc,
đ/c Hiền
SKHĐT, Ban QL các KCN, UBND TXPM, Ban bảo trì, Công ty CP CTGT, KHTC, QLKCCL Tập trung tại 302 SGTVT, sau đó đi hiện trường
8h30 Họp Tổ Công tác hỗ trợ ĐTDA Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn giai đoạn 1 CV 3204 Sở Công Thương     Sở Công Thương
14h00 Giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
14h00 Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức  - NLĐ văn phòng Sở năm 2021 Đ/c Thạch   Công chức và người lao động Văn phòng Sở SGTVT 202
14h30 Giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam v/v xin chủ trương cho phép đề xuất phương án thay thế trong hồ sơ mời thầu gói thầu 15A, 15B xây lắp phần kè thuộc dự án Nạo vét kênh Bến Đình, TPVT GM 254 Ban QLDA
CNGT
  Đ/c Sơn QLKCCL tham dự 123 Bạch Đằng, TPBR
16h30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến: ND1. Báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với lãnh đạo Trung ương GM 450 Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
 
Thứ tư
08/12
8h00 Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2022  GM 46 HĐND   Đ/c Chí GĐ tham dự Hội trường A - TTHN
8h30 Khảo sát, đề xuất ĐTDA Đường vào Khu dịch vụ hậu cần của dự án neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh Đ/c Thuận PGĐ Đ/c Túc,
đ/c Hiền
SKHĐT, SXD, STNMT, SNNTNT, Ban QLDA chuyên ngành nông nghiệp, UBND TPVT, KHTC, QLKCCL Tập trung tại 302 SGTVT, sau đó đi hiện trường
8h30 Tập huấn trực tuyến: Đào tạo kiến thức cơ bản về IPv6 phục vụ chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2023. STTTT   Đ/c Tuấn IT tham dự Trực tuyến
14h00 Xem xét chủ trương ĐTXD bến VLXD trên sông Rạng, xã Long Sơn của Công ty TNHH VLXD Tân Châu Đ/c Chí GĐ KHTC SXD, STNMT, SNNPTNT, UBND TPVT, Công ty TNHH VLXD Tân Châu, KHTC SGTVT 302
14h00 Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2022  GM 46 HĐND   Đ/c đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường A - TTHN
 
Thứ năm
09/12
8h00 Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM  
14h00 Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2022  GM 46 HĐND   Đ/c Chí GĐ/ hoặc đ/c Thuận PGĐ tham dự theo phân công Hội trường A - TTHN
 
Thứ sáu
10/12
8h00 Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2022  GM 46 HĐND   Đ/c Chí GĐ/ hoặc đ/c Thuận PGĐ tham dự theo phân công Hội trường A - TTHN
14h00 Sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2021 BCH Đảng bộ Sở GTVT Đ/c Chí
Bí thư
Đ/c Danh Toàn thể thành viên BCH Đảng bộ SGTVT, 302