Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiên từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2021
TUẦN 48 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 29/11/2021 ÷ 03/12/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
29/11
8h30          
9h00 Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kê khai tài sản, thu nhập cho CBCCVC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu_CV 1906 Thanh tra tỉnh   Đ/c Thuận PGĐ, Triều, Tuấn IT tham dự Trực tuyến
14h00 Nghe báo cáo tiến độ dự án Trung tâm Logistics và tiến độ Quy hoạch cảng thủy nội địa, vùng đất vùng nước cảng biển. Giám đốc   Đ/c Chí GĐ, đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Túc, Hoàn, Sơn, Lợi Phòng họp sở 302
 
Thứ ba
30/11
8h00 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 307
8h00 Đi Công tác Hà Nội     Đ/c Chí Giám đốc Hà Nội
8h00 Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2021 371/TB-SNV (học trực tuyến từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Sở Nội vụ   Các đ/c Tuấn PGĐ, Hoàn, Sơn, Thạch Tr75c tuyến 
8h15 Hội thảo triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-203 Sở LĐTB&XH   Đ/c Thuận PGĐ xử lý Trực tuyến
14h00 Họp giao ban trực tuyến ban chỉ đạo PC Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
    VP Tỉnh ủy
14h00 Kiểm tra hiện trường, thống nhất vị trí lắp đặt giá long môn gói thầu Thi công sửa chữa đột xuất hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên QL51 đoạn Km0+900 - Km73+600 BVEC   Đ/c Hiền QLKC và đ/c Tấn ATGT cùng tham dự Km39+900 phải tuyến QL51, tỉnh BRVT
14h00 Họp trực tuyến của Ủy ban Quốc Gia về chuyển đổi số_GM1048 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Hoàn QLKCCL tham dự VPUBT 301
14h00 Nghe báo cáo Tổng kết chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2021 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ tư
01/12
8h00 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN và xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 GM 441 Chủ tịch,
các PCT
  đ/c Chí GĐ tham dự (Tổ 1) Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy, tầng 3 VP Tỉnh ủy
8h30 Hội nghị trực tuyến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 (CV 2202) STTTT   đ/c Thạch tham dự Hội trường B - TTHN
8h30 Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Hạ tầng khu hậu cần nghề cá và kết hợp tránh trú bão Hưng Phát Sở TNMT   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Trực tuyến
14h00 Họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 3_TM40 Đ/c Chủ tịch Đ/c Túc chuẩn bị tài liệu Đ/c Chí GĐ tham dự P501_VP HĐND tỉnh
14h00 Nghe báo cáo v/v phê duyệt Cuốn danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ trao đổi Giấy chứng nhận đầu tư chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
 
Thứ năm
02/12
8h00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 về một số nội dung (cả ngày) Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM Hội trường A, TTHN
8h00 Tập huấn "Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định RCEP" GM 3114 Sở Công thương   đ/c Hoàn tham dự Hội trường C1 - TTHN
9h00 Họp hướng dẫn Ban QLDA Hàng Hải thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu bến cảng Cảng Container Cái Mép Sở TNMT   đ/c Hoàn tham dự Trực tuyến
14h00 Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại Phường 5, 9, Thắng Nhì, TPVT_GM185 Sở XD   Đ/c Túc xử lý Sở XD - HT tầng 3
14h00          
 
Thứ sáu
03/12
8h00 Nghe báo cáo rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h30 Họp Hội đồng thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng tại xã Long Sơn, TPVT_GM186 Sở XD   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Sở XD - HT tầng 3
9h00 Nghe báo cáo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
10h00 Thông qua Dự thảo kết luận kiểm tra CCHC năm 2021 tạ Sở GTVT GM 399 Tổ Kiểm tra Đ/c Thạch Đ/c Thuận PGĐ, đại diện các phòng VP, QLVT, QLKCCL, KHTC cùng tham dự SGTVT 302
13h30 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Đ/c Tuấn PCT   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường A-TTHN
14h00 Kiểm tra xử lý kiến nghị của cục CSGT về công tác ATGT trên QL51 đoạn qua tỉnh BR-VT_GM37 Cục QL ĐB IV   Đ/c Tấn ATGT, đ/c Lừng QLKCCL tham dự Hiện trường
14h00 Tổ chức thảo luận Tổ của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư-HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND tỉnh Đ/c Túc chuẩn bị tài liệu Đ/c Chí GĐ tham dự Hội trường Thành ủy Bà Rịa