Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 11 năm 2021
TUẦN 47 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 22/11/2021 ÷ 26/11/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
22/11
8h30 Dự nghe công bố Quyết định thanh tra đơn vị SNCL trực thuộc Sở Trường Trung cấp Nghề GTVT TB 1848 Thanh tra tỉnh   Đ/c Danh TTS tham dự Thanh tra tỉnh BRVT
9h00 Họp phổ biến, đánh giá xếp loại đảng viên, công chức năm 2021 Đ/c Thạch CVP   Công chức, người lao động văn phòng sở SGTVT, 203
8h30 Họp bàn về kế hoạch thực hiện các công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành Dự án Quốc lộ 56 - Tuyến tránh thị xã Bà Rịa để Chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. GM 186 Đ/c Tuấn PGĐ BLC Theo Giấy mời SGTVT, 302
10h30 Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Đ/c Tuấn PCT Sở KHĐT Đ/c Hoàn QLKCCL CTGT tham dự VPUBT 302
14h20 Họp giao banThường trực Tỉnh ủy: ND2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 _GM430 Bí thư tỉnh   Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp BTV tỉnh ủy
15h30 Lễ khai trương tích hợp giải phát ký số trên nền tảng di động với Cổng dịch vụ công tỉnh BRVT GM 142 Sở TTTT   Đ/c Hoàn QLKCCL CTGT tham dự Hội trường C1  TTHN
17h00 Họp Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương  Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ ba
23/11
8h00 Nghe báo cáo rà soát dự án KCN dầu khí Long Sơn Đ/c Vinh Đ/c Tuấn PGĐ CHƯA CÓ GM VPUBT 307
10h00 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại phường Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ  Đ/c Tuấn PGĐ CHƯA CÓ GM VPUBT 307
8h00 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng_GM 432 Bí thư tỉnh   Đ/c Chí GĐ tham dự Hội trường A_TTHN
8h00 Nghe báo cáo rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h30 Tập huấn trực tuyến về triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn TB 211 Sở Xây dựng   Đ/c Sơn, Hy, Phúc tham dự Trực tuyến
14h00 Giao ban trực tuyến BCĐ PC Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ tư
24/11
8h00 Nghe BC đề xuất chủ trương ĐTXD dự án Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (giai đoạn 1) do Công an tỉnh làm chủ đầu tư Đ/c Tuấn PCT   CHƯA CÓ GM VPUBT 302
8h00  Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (cả ngày)_GM 431     Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp trực tuyến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
8h30 Hội nghị triển khai thực hiện NĐ số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật PCCC Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
14h00          
 
Thứ năm
25/11
8h00 Hội nghị  nâng cao chất lượng cuộc sống người dân     Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT  301
14h00 Làm việc với Quân khu 7 để trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PC dịch Covid-19 Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 
14h00 Kiểm tra công vụ, CCHC tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT Tổ Kiểm tra     Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện GTVT
 
Thứ sáu
26/11
8h30 Họp Ban giám đốc cho ý kiến Kiểm điểm Đảng ủy Sở GTVT; Báo cáo tổng kết năm 2021 (cả ngày) Đ/c Bí thư Đ/c Danh Tập thể Ban chấp hành Đảng ủy Phòng họp sở 302
14h00