Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2021
TUẦN 46 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 15/11/2021 ÷ 19/11/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
15/11
8h00 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 1847/KH-BCS ngày 09/02/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 16430/UBND-VP ngày 02/11/2021 (cả ngày) GM 1000 Đ/c Khánh
Đ/c Hoàn; Đ/c Túc
Đ/c Hoàn và đ/c Túc cùng tham dự VPUBT 301
14h00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XV Kế hoạch 311/KH Đoàn ĐBQH KHTC Đ/c Thuận PGĐ tham dự Điểm cầu thành phố Bà Rịa
14h00          
 
Thứ ba
16/11
8h00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XV Kế hoạch 311/KH Đoàn ĐBQH KHTC Đ/c Thuận PGĐ tham dự Điểm cầu thị xã Phú Mỹ
8h30 Làm việc với Đoàn kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại Sở GTVT 21/KH-CTK Đoàn Kiểm tra KHTC Phòng KHTC SGTVT, 602
8h30 Tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực trong quản lý ATGT và công tác truyền thông về bảo đảm TTATGT cho cấp tỉnh, huyện năm 2021 CV 66/BATGT ngày 15/11/2021 Ban ATGT   VP Ban ATGT, Phòng CSGT, TTS, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, Đài PTTH, Báo BRVT SGTVT, 302
8h00 Hội nghị trực tuyến gặp gỡ các chủ đầu tư các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GM 424 Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp BTV
13h30 Hội thảo trực tuyến chuyên đề "Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng KTXH trong tiến trình CNH - HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" 1039-CV Ban Kinh tế TW   Đ/c Thạch CVP tham dự Trực tuyến
13h30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo ND2. Báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm (… Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, Trung tâm Kiểm tra chuyên ngành khu vực CM - TV) GM 423 Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
    Phòng họp BTV
14h00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XV Kế hoạch 311/KH Đoàn ĐBQH KHTC Đ/c Thuận PGĐ tham dự Điểm cầu thành phố Vũng Tàu
16h00 Nghe báo cáo dự án đường vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu GM 177 S Đ/c Chí GĐ Đ/c Túc Các Đ/c Tuấn PGĐ, Túc, Hoàn, Hy cùng tham dự SGTVT, 302
17h00 Họp Trung tâm Chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương  Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ tư
17/11
8h30 Xem xét chủ trương bổ sung các chức năng chuyên ngành cho dự án cảng tổng hợp và trung tâm Logistics CAMIL GM 178 S Đ/c Chí GĐ Đ/c Túc SCgT, SXD, SKHĐT, STNMT, SNNPTNT, Ban QL các KCN, KHTC, QLKCCL, Công ty TNHH Logistics Quốc tế Cái Mép SGTVT 302
14h00 Họp giao ban trực tuyến BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh Tỉnh ủy   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ năm
18/11
8h00 Hội nghị lấy ý kiến dự thảo thành tựu 30 năm thành lập tỉnh Tỉnh ủy   CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
8h30 Họp thống nhất biện pháp phối hợp di dời đường ống cấp nước sinh hoạt để thi công công trình sửa chữa đường Bình Giã - Bình Trung - Quảng Thành, huyện Châu Đức GM 179 S Đ/c Thuận PGĐ Đ/c Hiền QLKCCL BQLDA CN dân dụng, Trung tâm nước sạch, QLKCCL, KHTC, Ban bảo trì, Công ty CP CTGT SGTVT, 302
8h30 Họp Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, TPVT GM 169 SXD   Đại diện phòng KHTC tham dự SXD
14h00 Làm việc với các trường hợp dự kiến chuyển đổi vị trí công tác tại các Đội TTGT Đ/c Chí GĐ VP TTS, VP, Đại diện cấp ủy chi bộ TTS, Đại diện Tổ CĐCS TTGT; cùng các đ/c Lê Quang Trung, Hà Tấn Trang, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Cao Bình, Phạm Văn Minh, Ngô Văn Huy, Thái Minh Hải, Nguyễn Tiến Dũng SGTVT, 302
 
Thứ sáu
19/11
8h30 Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC Đ/c Khánh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h30 Nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư dường gom dọc tuyến QL51 đoạn qua địa bàn thị xã Bà Rịa Đ/c Thuận PGĐ Đ/c Vinh SXD, SKHĐT, Ban QL các KCN, Ban QLDA CNGT và đơn vị Tư vấn; UBND thị xã Phú Mỹ, KHTC, QLKCCL SGTVT, 602
8h30 Họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa và kho bãi (theo Giấy mời) Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Thu Hiền SKHĐT, SXD, STNMT, Cục Thuế, UBND Phú Mỹ, Giám đốc các dự án cảng biển, cảng TNĐ và kho bãi, KHTC SGTVT, 302
14h00 Họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa và kho bãi (theo Giấy mời) Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Thu Hiền SKHĐT, SXD, STNMT, Cục Thuế, UBND Phú Mỹ, Giám đốc các dự án cảng biển, cảng TNĐ và kho bãi, KHTC SGTVT, 302
 
Thứ bảy
20/11
8h30 Họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301