Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 11 năm 2021
TUẦN 45 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 08/11/2021 ÷ 12/11/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
08/11
9h00 Giao ban: 1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 theo Quyết định số 152/QĐ-SGTVT ngày 16/3/2021 và một số nhiệm vụ do BGĐ Sở giao. 2. Triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới GM  Đ/c Chí GĐ Các phòng CMNV BGĐ, các đ/c Thạch, Tri, Túc, Danh, Hoàn, Hiền, Lợi, Sơn. SGTVT, 302
9h00 Họp BCH CĐCS Văn phòng chấm điểm các Tổ Công đoàn và Tự chấm điểm công tác công đoàn năm 2021 Đ/c Triều Các tổ CĐ Thành viên BCH CĐCS và Tổ trưởng các tổ công đoàn SGTVT, 602
14h00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021 và cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2022 GM 981 Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT 301
 
Thứ ba
09/11
8h30 Phổ biến chủ trương của BGĐ với các công chức dự kiến bố trí nhận nhiệm vụ tại Phòng Quản lý Cảng biển GM 174 Đ/c Thạch   Đại diện: Cấp ủy chi bộ Thanh tra Sở và Tổ Công đoàn Thanh tra Sở; các đ/c Triều, Huân, Quốc Tuấn, Minh Sơn SGTVT 302
10h00 Làm việc với đại diện cơ quan thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA GM 984 Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh GM 985 Chủ tịch,
các PCT
Đ/c Túc Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ tư
10/11
8h00 Họp TTrUBT: ND2. Nghe báo cáo việc tách hạng mục cảng nhập LNG dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn (GĐ 1). ND3. Thông qua quy trình, tiêu chí khung và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư Dự án trung tâm Logistics Cái Mép Hạ GM 986 Chủ tịch,
các PCT
Đ/c Túc Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 301
12h30 Hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng ĐTNĐ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 GM 1430 Bộ trưởng
BGTVT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT
14h00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021 và cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH năm 2022 GM 987 thay cho 981 Chủ tịch,
các PCT
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Tập huấn, hướng dẫn và đưa vào sử dụng hợp phần nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến về cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô 8216/TCĐBVN-VT Tổng Cục ĐBVN   Đ/c Tri QLVT, đ/c Thảo "1 cửa" cùng tham dự SGTVT, 302
14h00 Họp giao ban Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ năm
11/11
8h00 Dự buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tiến độ một số dự án trọng điểm: 1. Dự án Safari, Xuyên Mộc; 2. Khu đô thị mới Gò Găng, TPVT; 3. Khu đất mũi Nghinh Phong; 4. Chinh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau, TPVT; 5. Trung tâm Kiểm tra chuyên ngành khu vực CM-TV; 6. Khu đô thị cù lao Bến Đình, TPVT; 7. Nạo vét kênh Bến Đình, TPVT; 8. Trung tâm điện lực LNG Long Sơn giai đoạn 1; 9. Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ GM 415 Tỉnh ủy   CHƯA CÓ GM VPTU
8h00 Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2021 Viện KHCN
GTVT
  Đ/c Thuận PGĐ xử lý 03 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TPHCM
8h00 Nghe báo cáo rà soát danh mục đơn vị SNCL cổ phần hóa và vệc thí điểm và tiếp tục nhân rộng chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ GM 996 Đ/c Khánh   Đ/c Túc KHTC, đ/c Long KTT cùng tham dự - HOÃN VPUBT 301
8h00 Họp BCĐ phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BRVT M 992  Đ/c Vinh   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 302
9h00 Họp Tổ công tác hỗ trợ của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 GM 993 Đ/c Vinh   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 302
8h30 Xem xét thẩm định dự án: Nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng khơi thông luồng cửa ra vào Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc  GM 175 Đ/c Tuấn PGĐ QLKCCL SNNPTNT, UBND Xuyên Mộc, Công ty TNHH xây dựng Khôi Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng công trình Vạn Xuân SGTVT 302
8h30 Nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 thị trấn Ngãi Giao GM 164 Sở Xây dựng   Đ/c Vinh KHTC tham dự SXD, phòng họp A1
9h00 Kiểm tra hiện trường, có ý kiến điểm đề nghị bổ sung đấu nối các đường nhánh vào QL51, tỉnh BRVT GM 32 Chi Cục
QLĐB IV.2
  Đ/c Hiền QLKCCL tham dự Hiện trường Km38+820 QL51
10h00 Họp TTrUB tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh BRVT GM 997 Đ/c Thọ   Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Sinh hoạt Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở GTVT tháng 11/2021 Đ/c Thạch
P. Bí thư
  Toàn thể Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở SGTVT, 602
14h30 Họp trực tuyến về công tác gắn liền vận tải gắn với nhiệm vụ PC dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển KTXH GM 1443 Thứ trưởng
Lê Đình Thọ
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự SGTVT, 302
16h00 Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương về PC dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh GM 995 Đ/c Thọ Đ/c Tri Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ sáu
12/11
8h30 Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và Dự thảo Nghị quyết: ND1. Tờ trình và Dự thảo NQ về phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 TB 139 Ban KTNS
HĐND
Đ/c Túc Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUB 501
8h30 Họp rà soát các nội dung tờ trình, báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh GM 998 Chủ tịch,
các PCT
Đ/c Túc Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Khảo sát tuyến đường cập theo kênh N7 và cho ý kiến v/v lắp đặt hệ thống rào chắn kiên cố dọc tuyến GM 16 Chi Cục
Thủy lợi
  Đ/c Hiền QLKCCL  Tập trung tại UBND xã Long Tân, huyện Đất Đỏ
14h00 Họp ban chỉ đạo sắp xếp lồng bè và cưỡng chế, giải tỏa bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trái phép trên địa bàn thị xã Phú Mỹ GM 1032 UBND
TX. Phú Mỹ
  Đ/c Danh TTS tham dự Văn phòng UBND thị xã
14h30 Làm việc với các sở ngành về chuyển đổi số, đô thị thông minh 2050/CV-BCĐ BCĐ
chuyển đổi số
  (STTTT: các đ/c Tuấn P. Trưởng ban chuyển đổi số, đ/c Trung PGĐ, Đ/c Trinh, đ/c Nam) Đ/c Chí GĐ, đ/c Thạch CVP và đ/c Hoàn cùng tham dự SGTVT, 302
 
Thứ bảy
13/11
8h30 Xem xét các vấn đề liên quan đến đất đai của các đơn vị: Trường Trung cấp Nghề GTVT, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT, Công ty Dịch vụ bến xe Đ/c Chí GĐ KHTC KHTC, QLKCCL, VP, Trường TCN GTVT, Trung tâm Đăng kiểm, Công ty DVBX SGTVT, 302
8h30 Họp rà soát các nội dung tờ trình, báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm  Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301