Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2021
TUẦN 44 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 01/11/2021 ÷ 05/11/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
01/11
8h00 Họp tập thể UBND tỉnh về các Tờ trình, NQ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm: 1. Về kế hoạch đầu tư công năm 2022; 2. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh BRVT; 3. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích SDĐ từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh BRVT. (GM 947 thay cho GM 945) Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Làm việc về các nội dung liên quan quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 CV 3620     Sở KHĐT, Đơn vị Tư vấn - Đ/c Túc KHTC SGTVT, 602
9h00 Họp trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và công tác Tổ chức vận tải hành khách đường bộ; tổ chức vận tải tuyến cố định liên tỉnh tại các địa phương vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh GM không số Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Thuận PGĐ và đ/c Tri QLVT cùng tham dự SGTVT, 302
14h00 Lễ công bố Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 GM 1374 Bộ trưởng
Ng. Văn Thể
Đ/c Vinh Đ/c Thuận PGĐ và đ/c Túc KHTC cùng tham dự VPUBT  302
14h00 Họp Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở và tương đương tại Sở GTVT: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng và thành viên các tổ giúp việc Đ/c Chí
Chủ tịch
Hội đồng
VP Các đ/c Tuấn PGĐ, đ/c Thuận PGĐ, Thạch CVP, Túc KHTC, Tri QLVT, Danh TTS, Lộc TTS, Sơn TTS, Vinh KHTC SGTVT 302
14h00 Sinh hoạt BCH Công đoàn cơ sở VPS: Phân công chuẩn bị tài liệu, hồ sơ chấm điểm Công đoàn năm 2021 Đ/c Triều Đ/c Dũng Toàn thể thành viên BCH CĐCS SGTVT 602
16h30 Họp Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương thông qua KH thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ GM 951 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
02/11
8h00 Hội thảo về định hướng mô hình phát triển tỉnh BRVT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 GM 942 UBND tỉnh KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự Trung tâm Hội nghị tỉnh
8h00 Tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến trước kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026  (Tổ 7) Đ/c Thọ   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Theo Kế hoạch số 34/KH-HĐND ngày 21/10/2021 và công văn số 261/HĐND-VP ngày 29/10/2021 UBND Thị xã Phú Mỹ
8h30 Nghe giải trình các nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án KDL sinh thái Biển Xanh Đ/c Tuấn PGĐ KHTC SXD, SKHDT, Ban QLDA CNGT, UBND huyện Xuyên Mộc, Công ty CP Du lịch Biển Xanh, KHTC, QLKCCL SGTVT 302
13h30 Kiểm tra hiện trường để có biện pháp phối hợp xử lý các vấn đề tồn tại gây mất ATGT trên tuyến QL51 qua địa bàn thị xã Phú Mỹ GM 26 BVEC   Đ/c Danh TTS tham dự KM38+500 (phải tuyến) QL51, thị xã Phú Mỹ
14h00 Họp tập thể UBND tỉnh về các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm: 1.  Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn TPVT; 2. Về chuẩn nghèo đa chiều GĐ 2022-2025; 3. Về Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025; 4. Về NQ của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. GM 954 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ các dự án XDCB và tình hình giải ngân vốn đầu tư công GM 1370 Bộ GTVT   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự SGTVT, 302
14h00 Tham dự bàn giao mặt bằng thi công và bàn giao hệ thống ATGT hiện hữu trên tuyến TL44B GM 231 Ban QLDA
CNGT
  Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Hiện trường
 
Thứ tư
03/11
8h00 Tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến trước kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026  (Tổ 8) Đ/c Huỳnh Văn Danh   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Theo Kế hoạch số 34/KH-HĐND ngày 21/10/2021 và công văn số 261/HĐND-VP ngày 29/10/2021 UBND Thị xã Phú Mỹ
8h30 Trao đổi cơ chế đặc biệt về kiểm soát y tế, phòng dịch sau khi nhập cảnh đối với các trường hợp đặc thù và quy trình giải quyết cho chuyên gia, nhà đầu tư và thân nhân nước ngoài vào Việt Nam GM 11 Sở NgV   Đ/c Trường KHTC tham dự SNgV (tầng 5)
8h30 Nghe báo cáo đề cương thuyết minh và dự toán thực hiện Đề án nghiên cứu thành lập Khu mậu dịch tự do Cái Mép, thị xã Phú Mỹ GM 963 Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
10h00 Nghe báo cáo Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Tây Nam, TPBR, tỉnh BRVT GM 964 Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến BTV Tỉnh ủy, BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM VPTU
 
Thứ năm
04/11
8h00 Tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến trước kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026  (Tổ 6) Đ/c Huỳnh Văn Danh   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Theo Kế hoạch số 34/KH-HĐND ngày 21/10/2021 và công văn số 261/HĐND-VP ngày 29/10/2021 UBND huyện Đất Đỏ
8h30 Họp Ban Giám đốc: 1. Nghe báo cáo phương án bố trí nhân sự để thành lập Phòng Quản lý cảng biển căn cứ QĐ số 3230 của UBND tỉnh; 2. Nghe Chánh Thanh tra Sở báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo nội dung công văn số: 3163/SGTVT-VP ngày 15/9/2021; 4531/SGTVT-VP ngày 27/10/2021 và báo cáo rõ nội dung công văn số 109/TTS-HCTH ngày 28/10/2021 (báo cáo bằng văn bản gửi Ban Giám đốc trước giờ họp) Ban Giám đốc VP Ban Giám đốc, đ/c Thạch CVP, đ/c Danh TTS và đ/c Triều SGTVT, 302
9h00 Kiểm tra, nghiệm thu công trình: Bổ sung, lắp đặt gồ giảm tốc và biển cảnh báo trên địa bàn tỉnh BRVT GM 20 Ban ATGT   Đ/c Hiền QLKCCL tham dự Hiện trường
14h00 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước GM 961 P. TTg
Phạm Bình Minh
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Họp hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố cảng, bến TNĐ theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP Đ/c Tuấn PGĐ đ/c Hiền
QLKCCL
10 chủ cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; QLKCCL, Cảng vụ ĐTNĐ SGTVT 302
14h30 Họp chứng kiến việc bàn giao công tác quản lý, điều hành, nhân sự, tài chính, và tất cả các hoạt động của Công ty Dịch vụ Bến xe GM 457 Công ty DVBX   Đ/c Thạch CVP và đ/c Triều cùng tham dự SGTVT 302
 
Thứ sáu
05/11
8h30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án sân bay Hồ Tràm, huyện Đất Đỏ và sân bay Gò Găng, TPVT GM 969 - HOÃN HỌP Đ/c Khánh Đ/c Hoàn Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 307
8h30 Nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hành động của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 GM 972 Đ/c Khánh   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 
8h30 Họp BCĐ theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh (BCĐ giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè) GM 51 BCĐ giải tỏa
đăng đáy
  Đ/c Thuận PGĐ (thành viên BCĐ) tham dự SNNPTNT, phòng họp A
8h30 Tiếp, làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác CCHC tại Sở GTVT (TB số 337/TB-SNV) Đoàn Kiểm tra   Theo GM 172 SGTVT 302
8h00 Nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 1. GM 965 Đ/c Vinh   Đ/c Túc KHTC tham dự VPUBT 207
9h00 Kiểm tra hiện trường xem xét giải quyết phát sinh khối lượng hạng mục thoát nước và bổ sung thu hồi đất gói thầu số 12 - xây lắp đoạn 2 (thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc GM 111 BQLDA
ĐTXD
Xuyên Mộc
  Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Hiện trường
10h00 Hội nghị trực tuyến Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2021 (chuyên đề 4: Sản phẩm/ giải pháp cho thành phố thông minh) CV 16340 Hiệp hội phần mềm Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ, đ/c Thạch CVP và đ/c Hoàn QLKCCL cùng tham dự SGTVT, 302
13h45 Họp nghe báo cáo về dự án cảng container Quốc tế Vũng Tàu GM 959 Đ/c Vinh Đ/c Túc Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h30 Họp trực tuyến về Dự án Cảng container Quốc tế Vũng Tàu GM 961 Thứ trưởng BKHĐT
Trần Quốc Phương
Đ/c Túc Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Nghe BC kiến trúc CNTT truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh BRVT  Đ/c Tuấn   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
14h00 Hội nghị trực tuyến Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2021 (chuyên đề 4: Sản phẩm/ giải pháp cho thành phố thông minh) CV 16340 Hiệp hội phần mềm Đ/c Tuấn IT Đ/c Chí GĐ, đ/c Thạch CVP và đ/c Hoàn QLKCCL cùng tham dự SGTVT, 302
16h00 Họp Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh và Trung tâm chỉ huy PC dịch các địa phương GM 974 Đ/c Thọ   Đ/c Chí GĐ và đ/c Tri QLVT cùng tham dự VPUBT 301
16h00 Họp trực tuyến: Nghe Chủ tàu Thái Hà 19 báo cáo tình hình, các biện pháp ứng phó với tai nạn đã được chủ tàu chủ động triển khai và trao đổi các thông tin có liên quan đến tai nạn làm tàu Thái Hà 19 mắc cạn. GM 153 Cảng vụ
HHVT
  Đ/c Hoàn QLKCCL tham dự SGTVT, 302
 
Thứ bảy
06/11
8h30 Họp TTrUB tỉnh về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm GM 970 Chủ tịch,
các PCT
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301