Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 25/10/2021 đên ngày 29/10/2021
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2021
TUẦN 43 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 25/10/2021 ÷ 29/10/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
25/10
8h00          
14h00 Kiểm tra theo KH phòng, chống Covid-19 tại cảng biển trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (Cảng TCIT, và TCCT) GM 158 Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Trường Theo GM Cảng TCIT và TCCT
14h00 Triển khai thực hiện các hướng dẫn của BGTVT về tổ chức hoạt động vận tải, tổ chức thi công các dự án, công trình đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 GM 160S  Bộ trưởng
Ng.V Thể
  Đ/c Chí GĐ, đ/c Tri và đ/c Trang QLVT cùng tham dự SGTVT, 302
 
Thứ ba
26/10
8h00 Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm (cả ngày) GM 927 Chủ tịch,
các PCT
  Buổi sáng: Đ/c Thuận PGĐ; Buổi chiều: đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Xem xét và thống nhất đề xuất đầu tư tuyến Đường gom dọc tuyến QL51 qua địa bàn thị xã Phú Mỹ  Đ/c Chí GĐ   SXD, SKHĐT, Ban Quản lý các KCN, Ban QLDA CNGT, UBND thị xã Phú Mỹ, KHTC, QLKCCL SGTVT, 302
8h30 Kiểm điểm tình hình thực hiện giải ngân, điều chỉnh dự toán chi nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2021 GM 272 Tổng Cục
ĐBVN
    SGTVT 602
8h30 Kiểm tra theo KH phòng, chống Covid-19 tại cảng biển trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (Cảng Quốc tế Thị Vải, cảng Tổng hợp Thị Vải, cảng SP-PSA) GM 158 Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Trường Theo GM Cảng Quốc tế Thị Vải, cảng Tổng hợp Thị Vải, cảng SP-PSA
14h00 Họp về công tác chấm điểm Công đoàn năm 2021  CĐ Viên  chức   Đ/c Triều tham dự Hội trường C1 - TTHN
14h00 Họp trực tuyến của Phó Thủ tướng CP đến 19 tỉnh, thành phố miền đông, miền Tây Nam bộ về phòng, chống dịch Covid-19 GM 931 P. TTg
Vũ Đức Đam
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
15h00 Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: 1. Nghe BC về căn cứ pháp lý, tính khả thi và sự cần thiết để thực hiện tách phần cảng ra khỏi dự án Trung tâm điện lực LNG Long Sơn; 2. Nghe BC về hỗ trợ di dời nhà máy xử lý cất thải Tân Thành. GM 929 Chủ tịch,
các PCT
  HOÃN HỌP VPUBT 301
16h00 Nghe BC về dự án Nhà máy điện gió Công Lý tỉnh BRVT giai đoạn 1 GM 933 Đ/c Vinh     VPUBT 302
17h00 Họp Trung tâm chỉ huy tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GM 932 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ tư
27/10
8h30 Kiểm tra theo KH phòng, chống Covid-19 tại cảng biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (cảng Cát Lỡ, Thương cảng Vũng Tàu, cảng xăng dầu K2, Cảng NASOS) GM 159 Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Trường Theo GM cảng Cát Lỡ, Thương cảng Vũng Tàu, cảng xăng dầu K2, Cảng NASOS
8h30 Thống nhất nội dung đề xuất quy trình thực hiện dự án đóng mới 03 xuống tuần tra BP-15M của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh GM 209 Sở Tài chính     STC
13h30 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nghe báo cáo việc kiểm tra Chi ủy và Bí thư chi bộ Cảng vụ DTNĐ Ban Thường vụ
Đảng ủy Sở
  Ban Thường vụ và Tổ Kiểm tra theo QĐ số 06-QĐ/ĐUS SGTVT, 302
15h00 Thảo luận về kế hoạch đầu tư công năm 2022 GM 3495 SKHĐT BLC   SKHĐT
16h00 Họp Trung tâm chỉ huy PC dịch Covid-19 Đ/c Tuấn   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ năm
28/10
8h00 Họp phiên họp lần thứ 2 của Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 KH 36 HĐND     Theo KH
8h00 Thông qua dự thảo Đề án tổng thể Tăng cường năng lực Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT; nghe BC về một số nội dung liên quan đến dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa (ODA Thụy Sỹ) GM 936 Đ/c Vinh   Đ/c Túc KHTC tham dự VPUBT 302
8h30 Kiểm tra theo KH phòng, chống Covid-19 tại cảng biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Vũng Tàu Shipyard, PTSC, PV Oil Miền Đông) GM 159 Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Trường Theo GM Vũng Tàu Shipyard, PTSC, PV Oil Miền Đông
14h00 Sinh hoạt BCH Đảng bộ Sở định kỳ tháng 10/2021 Đ/c Chí
Bí thư
Đ/c Danh Đ/c Danh làm GM SGTVT, 302
 
Thứ sáu
29/10
8h00 Họp giao ban trực tuyến và trực tiếp BTV Tỉnh ủy, BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh Các PCT   CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h30 Kiểm tra theo KH phòng, chống Covid-19 tại cảng biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Vietso Petro, PV Shipyard, PVC MS, căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - Bến Đình) GM 159 Đ/c Tuấn PGĐ Đ/c Trường Theo GM Vietso Petro, PV Shipyard, PVC MS, căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - Bến Đình
14h00 Giao ban tháng 10/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 10 tháng dầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 Đ/c Chí GĐ   Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị SGTVT, 302
14h00 Nghe BC tổng kết chỉ thị số 11CT-UBND tỉnh ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 301