Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2021
TUẦN 38 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 20/9/2021 ÷ 24/9/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
20/9
8h00 Hội nghị trực tuyến về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các KCN, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp (cả ngày) GM 769 Đ/c Vinh   Đ/c Túc KHTC tham dự VPUBT 301
8h30 Họp Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh: ND 1: Nghe báo cáo việc tiếp tục đón công dân các địa phương trong tỉnh từ TPHCM về tỉnh BRVT GM 777 Chủ tịch,
các PCT
Đ/c Thắng Đ/c Chí GĐ, đ/c Thuận PGĐ và đ/c Thắng QLVT cùng tham dự VPUBT 302
8h30 Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 1. Đóng mới boong toong phục vụ kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự trên cửa sông, cửa biển GM 58 SKHĐT   Đại diện phòng KHTC tham dự Trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Liên hệ anh Duy 0933 896 932
14h00 Nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 GM 778 Đ/c Khánh   Đ/c Thuận PGĐ xử lý VPUBT 301
14h00 Họp Tổ công tác hỗ trợ của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 GM 779 Đ/c Vinh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
15h00 Họp trực tuyến: Triển khai một số nội dung liên quan dến công tác đón công dân từ TPHCM về BRVT và Hỗ trợ đưa công dân từ tỉnh BRVT về Phú Yên GM 134 Đ/c Chí
Tổ trưởng
  Các thành viên và Tổ giúp việc theo GM 134/GM-SGTVT SGTVT, 302
14h00 Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 3. Đường quy hoạch D3 (Trường Chinh), thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ GM 58 SKHĐT   Đại diện phòng KHTC tham dự Trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Liên hệ anh Duy 0933 896 932
 
Thứ ba
21/9
           
10h00 Họp Ban Giám đốc để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết một số ý kiến phản ánh qua đơn thư tại các đơn vị trực thuộc Sở GM 133 Đ/c Chí GĐ Đ/c Danh, Thắng CVĐTND BGĐ, đ/c Thạch, đ/c Danh, Đ/c Thắng CĐTNĐ SGTVT, 302
14h00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh GM 358 Bí thư
Tỉnh ủy
    VPUBT 301
 
Thứ tư
22/9
8h00          
14h00 Trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển KTXH GM 1156 Đ/c Bộ trưởng
BGTVT
QLVT Đ/c Thuận PGĐ tham dự SGTVT 302
 
Thứ năm
23/9
8h00 Họp Thường trực UBND tỉnh: 1. Thông qua Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BRVT, phiên bản 4.0; 2. Thông qua KH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh BRVT năm 2021-2025 Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h00 Thảo luận dự toán NSNN năm 2022 - đơn vị Sở GTVT (GM 3954/STC-TCHCSN) STC   Đ/c Chí GĐ, đ/c Túc KHTC, đ/c Long KTT, Thủ trưởng các đơn vị  cùng tham dự SGTVT, 302
8h30          
 
Thứ sáu
24/9
8h00          
14h00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM  
14h00         a