Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2021
TUẦN 37 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 13/9/2021 ÷ 18/9/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
13/9
8h00 Họp trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 GM 738 Đ/c Khánh   Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
8h00 Khảo sát các khách sạn thí điểm đón và phục vụ khách du lịch GM 1627 Sở Du lịch   Đ/c Hoàn QLKC tham dự  
16h00 Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh BRVT với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương GM 749 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
14/9
8h30 Nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh GM 750 - HOÃN Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
8h00 Hội nghị trực tuyến gặp gỡ các Hiệp hội, doanh nghiệp nhà đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 GM 747 (cả ngày)
 - 8h00 - 9h30: Hội nghị với nhà đầu tư Nhật Bản
 - 10h - 11h30: Hội nghị với nhà đầu tư Hàn quốc 
Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
13h30  - 13h   - 15h00: Hội nghị trực tuyến với nhà đầu tư Hoa Kỳ
 - 15h30 - 17h00: Hội nghị trực tuyến với nhà đầu tư Châu Âu
KHTC Đ/c Chí GĐ tham dự
14h00 Dự buổi làm việc, đối thoại của TTgCP với Đại sứ quán, các Hiệp hội và doanh nghiệp Hàn quốc GM 751 TTgCP
Phạm Minh Chính
    VPUBT 301
17h00 Nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 từ ngày 09/9/2021 đến nay GM 754 Chủ tịch,
các PCT
    VPUBT 301
 
Thứ tư
15/9
8h00 Hội nghị trực tuyến gặp gỡ các Hiệp hội, doanh nghiệp nhà đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 GM 747 (buổi sáng)
 - 8h00 - 9h30: Hội nghị với nhà đầu tư Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Nga
Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
9h00 Lê công bố trực tuyến về quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 GM 1062/ GM 756 Bộ GTVT   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
13h30 Hội nghị trực tuyến XD kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công năm 2022 GM 753 Đ/c Vinh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự Phòng họp trực tuyến VNPT, số 35 đường 3/2, TPVT
14h00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh GM 349 Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
16h00 Trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển KTXH GM 1067 Đ/c Bộ trưởng
BGTVT
QLVT Đ/c Thuận PGĐ tham dự SGTVT 302
 
Thứ năm
16/9
8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế GM 759 Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Nghe báo cáo kế hoạch phục hồi KTXH trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh GM 761 Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
15h30 Họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với Trung tâm chỉ huy phòng chống Covid-19 các địa phương GM 765 Đ/c Thọ   Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ sáu
17/9
8h00 Hội nghị trực tuyến gặp gỡ các doanh nghiệp trong nước GM 747 Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy
8h00 Họp trực tuyến về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 GM 1081 Bộ trưởng
Ng.V Thể
  Đ/c Chí GĐ và đ/c Tuấn PGĐ cùng tham dự VPUBT 301
10h00 Thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư công dự án "Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm từ TL44A giáp Khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phú, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ" TB 115 Ban KTNS   Đại diện phòng KHTC tham dự Ban KTNS
10h00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh GM 351 thay GM 350 Chủ tịch,
các PCT
  Đã trình (Anh Chí báo sẽ gọi điện báo cáo Bí thư kg tham dự được do được UBT ủy quyền họp cùng BGTVT theo GM số 1081) VPUBT 301
15h00 Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet: Thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư công dự án "Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh BRVT" GM 28 Ban KTNS     Liên hệ đ/c Minh 0902 374 445 để nhận link tham dự
15h00 Họp về công tác quản lý đội ngũ lái xe, phụ xe theo văn bản số 11325/UBND-VP ngày 28/8/20219 và văn bản số 11994/UBND-VP ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh BRVT Đ/c Chí GĐ QLVT Công an tỉnh, UBND các huyện, TP, TX (trừ Côn Đảo), đ/c Thuận PGĐ, Vp Ban ATGT, QLVT SGTVT 302
 
Thứ bảy
18/9
8h00 Họp trực tuyến BCĐ Quốc gia về phòng, chống Covid-19 với các địa phương GM 767 TTg CP     VPUBT 301
14h00          
 
Chủ nhật
19/9
8h00          
14h00