Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỪ NGÀY 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2021
TUẦN 35 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 30/8/2021 ÷ 03/9/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
30/8
8h30 Họp trực tuyến về kiểm điểm tình hình thực hiện giải ngân năm 2021 vùng Cục III, IV GM 188 (Cisco Webex Meeting với ID meeting number 184 444 2365)  -  GM 228 Tổng Cục
ĐBVN
  Đ/c Thuận PGĐ tham dự Liên hệ đ/c Giang 0982 857 752 để kết nối thử vào chiều thứ sáu 27/8/2021
9h00 Nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh (họp trực tuyến bằng phần mềm)  GM 701 Đ/c Khánh   HOÃN HỌP VPUBT 301
16h00 Giao ban trực tuyến với BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 621-TB/TU (GM 335-GM/TU) Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
31/8
8h30          
15h00 Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
           
 
Thứ tư
01/9
7h00 Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 76 năm CMT8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02-9/1945 - 02/9/2021) CV 11310 Tỉnh ủy     Nghĩa trang Liệt sỹ
8h30 Họp trực tuyến  Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đất Đỏ GM 348 STNMT   Đ/c Hồng KHTC (Thành viên Hội đồng 3538/QĐ-UBND) tham dự  Liên hệ đ/c Minh 0989 352 359
14h00 Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
14h00          
 
Thứ năm
02/9
6h00 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9     CÔNG CHỨC TRỰC THEO LỊCH PHÂN CÔNG SGTGT
8h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
14h00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
  CHƯA CÓ GM VP Tỉnh ủy
 
Thứ sáu
03/9
  Nghỉ Lễ quốc khánh 2-9