Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2018
       
TUẦN 10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 05/3/2018 ÷ 09/3/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
05/3
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
8h30 Họp TTr UB ND1. Nghe báo cáo Chương trình Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Cùng với Đoàn Giám sát của UB Tài chính Ngân sách của Quốc hội đi khảo sát thực tế 02 dự án đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải và dự án HTTL Sông Ray Đ/c 2 Quốc   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Theo kế hoạch
15h00 Giao ban TTr TU:
+ ND2. Cho chủ trương về đầu tư sân bay Gò Găng và sân bay Hồ Tràm Strip
Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Thảo GĐ tham dự Phòng họp TTr TU
14h00 Làm việc với HTX DVVT Bà Rịa và chủ phương tiện  72B - 021.16: xử lý thông tin phản ảnh của công dân Nguyễn Đức Tuấn (cư ngụ TPHCM) TM 35 Đ/c Chí PGĐ TTS TTS, QLVT, HTX Bà Rịa, Chủ phương tiện 72B - 021.16 Phòng họp sở 302
 
Thứ ba
06/3
8h00 Làm việc với Đoàn Giám sát của UB Tài chính Ngân sách của Quốc hội Đ/c 6 Trình,
đ/c 4 Long,
đ/c 2 Quốc
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Nghe Sở KHĐT báo cáo đánh giá về tình hình thu hút đầu tư năm 2017, giải pháp năm 2018 Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Chí PGĐ tham dự Phòng họp TTr TU
8h30 Tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành 1390 theo lịch làm việc  Theo KH   Theo lịch làm việc Hiện trường
8h30 Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh BRVT của các doanh nghiệp STTTT   Đại diện phòng KHTC tham dự Phòng họp STTTT
15h00 Thông qua Đề cương đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 Đ/c Thông Đ/c Trường Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 307
 
Thứ tư
07/3
8h30 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của CP về giám sát và đánh giá đầu tư SKHĐT   Đ/c Hiền QLKC tham dự Phòng họp SKHĐT
8h30 Họp nghe báo cáo triển khai kết luận của Tổng cục trưởng TCĐ BVN về công tác bảo trì đường bộ:
+ Tình hình thực hiện công tác duy tu Quý I/2018
+ Phương án xử lý điều tiết đường thủy nội địa
Đ/c Chí PGĐ Phòng KHTC Phòng QLKC, Phòng QLCL, Phòng KHTC, Công ty CP CTGT Phòng họp sở 302
14h00 Sinh hoạt định kỳ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tháng 3/2018 Đ/c Chí
Chủ nhiệm
Đ/c Hiển Theo thư mời Phòng họp sở 302
15h30 Sinh hoạt định kỳ cấp ủy Chi bộ Văn phòng Sở tháng 3/2018 Đ/c Chí
Bí thư
Đ/c Linh Theo thư mời Phòng họp sở 302
 
Thứ năm
08/3
8h30 Họp TTrUB. ND1. Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thùy Vân, khu công viên Bàu Sen, TPVT Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT 302
8h30 Khảo sát địa điểm đầu tư Trung tâm kiểm tra hàng hóa chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cái mép - Thị Vải Đ/c Tuấn PGĐ KHTC SNNPTNT, SYT, SCgT, SXD, STNMT, SVHTT, SKHCN, Ban QL các KCN, Hải quan, huyện Tân Thành Phòng họp sở 302 - sau đó đi hiện trường
14h00 Họp TTrUB. ND1. Nghe báo cáo kế hoạch triển khai NQ 06-NQ/TU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đến 2020. ND2. Thông qua KH hành động thực hiện NQ 5 về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 302
Thứ sáu
09/3
8h30 Họp BCH Công đoàn Văn phòng Sở GTVT Đ/c Hoàn   Thành viên BCH CĐCS Phòng họp sở 302
14h00 Xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nạo vét khơi thông dòng chảy sông Dinh (Bà Rịa) Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT(302)