Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02 đến ngày 02/3/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2018
       
TUẦN 9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 26/02/2018 ÷ 02/3/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
26/02
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
 
Thứ ba
27/02
8h00 Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2018 UBND
Long Điền
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường B - UBND huyện Long Điền
8h30 Làm việc tại Tỉnh ủy về tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch trên địa bàn theo Nghị quyết Tỉnh ủy (Sở Xây dựng báo cáo).  Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự Phòng họp BTV Tỉnh ủy (Tầng 3)
8h30 Hội nghị Đại biểu Công đoàn viên chức Tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021 Công đoàn
Viên  chức
  Đ/c Hoàn, Thạch cùng tham dự Hội trường C -TTHN
8h30 Họp TTrUB:
+ Thông qua đề án đặt tên đường, công trình công cộng tại huyện Côn Đảo;
+ Nghe báo cáo đề xuất vị trí xây dựng Cụm chế biến hải sản tập trung H. Long Điền; 
Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT(302)
14h00 Nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình XTĐT trong nước năm 2017 và xây dựng chương trình XTĐT 2018 Đ/c 4 Long   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT(302)
14h00 Nghe phòng QLVT báo cáo việc thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về quy hoạch bến xe Đ/c Chí PGĐ Phòng KHTC & QLVT Lãnh đạo phòng: QLVT, KHTC và chuyên viên có liên quan Phòng họp sở 302
 
Thứ tư
28/02
8h30 Họp nghe báo cáo triển khai kết luận của Tổng cục trưởng TCĐ BVN về công tác bảo trì đường bộ:
+ Tình hình thực hiện công tác duy tu Quý I/2018
+ Phương án xử lý điều tiết đường thủy nội địa
Đ/c Chí PGĐ Phòng KHTC Phòng QLKC, Phòng QLCL, Phòng KHTC, Công ty CP CTGT Phòng họp sở 302
 
Thứ năm
01/3
8h30 - Hội nghị cán bộ chủ chốt để ký cam kết thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
- Tiếp tục Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Giám đốc và các Phó Giám đốc Hội trường B- TTHN tỉnh
14h00 Nghe Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra: Công ty Dịch vụ Bến xe, TT Đăng kiểm PTGT Đ/c Chí PGĐ VP Sở Theo thư mời Phòng PGĐ Chí
Thứ sáu
02/3
15h00 Xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nạo vét khơi thông dòng chảy sông Dinh (Bà Rịa) Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT(302)