Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2018
       
TUẦN 4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 22/01/2018 ÷ 26/01/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
22/01
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
8h30 Dự Lễ khánh thành cảng Quốc tế Thị Vải Công ty TNHH
Cảng Quốc tế
Thị Vải
  Đ/c Chí PGĐ tham dự Phú Mỹ, Tân Thành
13h30          
 
Thứ ba
23/01
8h30 Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh" Tỉnh ủy   Đ/c Chí PGĐ tham dự Điểm cầu trực tuyến VPUBT 301
8h30 Họp thống nhất các nội dung liên quan đến Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh BRVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của Tổng Công ty viễn thông Mobifone STTTT   Đại diện phòng QLKC tham dự Phòng họp STTTT
8h30 Thông qua Quy chế thi tuyển ý tưởng quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh BRVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Đ/c Long   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
8h30 Nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ khảo sát thực địa, đo vẽ và xây dựng bản đồ quy hoạch phục vụ công tác điều chỉnh quyết định quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh BRVT SNNPTNT   Đại diện phòng QLKC tham dự Phòng họp A - SNNPTNT
8h30 Kiểm tra đề xuất chủ trương hướng tuyến ống dẫn dầu khí thấp áp trên đường 965 TM 18 R Đ/c Túc QLKC   Ban QLCKCN, UBND Tân Thành, Công ty TNHH Hóa chất khí đốt công nghiệp Hiện trường
8h30 Lệ động thổ Nhà máy Công ty CP Zing Oxide Corporation Công ty CP
Zing
  Đ/c Thạch tham dự Lô C, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3
14h00 Họp BCS Đảng UBND tỉnh: ND1. Thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện NQ 6 về Chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Họp xác định loại đất cho thuê để thực hiện dự án (Công ty CP Cảng CM-TV Gemandept - Terminal Link) STNMT   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý Phòng họp STNMT
 
Thứ tư
24/01
8h30 Họp TTrUB: ND1. Nghe báo cáo dự án nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển của Công ty Hoàng Minh Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
8h30 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 - ngành Công Thương tỉnh BRVT Sở CgT   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường C2 - TTHN
14h00 Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 46 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng cốt cán trên địa bàn tỉnh" Tỉnh ủy   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường C1 - TTHN
 
Thứ năm
25/01
8h30 Họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo triển khai KH phục vụ Tết Nguyên đán 2018 Đ/c Chí PGĐ QLVT Đ/c Tri (tham mưu thành viên dự họp) Phòng họp sở 302
14h00 Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành GTVT tỉnh BRVT Đ/c Thảo GĐ   Toàn thể công chức, người lao động cơ quan Sở GTVT + Theo thư mời Hội trường 502
14h00 Nghe báo cáo điều chỉnh ga đường sắt vào cảng CM - TV trên đường 965 ra khỏi vị trí Công ty Hyosung Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
14h30 Nghe báo cáo lập Trung tâm chuyên ngành kiểm định hàng hóa cảng Cái Mép - Thị Vải Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
15h00 Xử lý việc sử dụng riêng đường nội khu tại khu Bắc KCN Cái Mép Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
 
Thứ sáu
26/01
9h00 Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh BRVT (mở rộng) lần thứ 4, khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Liên minh HTX   Đ/c Chí PGĐ tham dự 47 Bà Triệu, Phường 4, TPVT
8h30 Họp TTrUB nghe báo cáo: ND1. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu Phước An và các dự án theo hình thức PPP; ND2. Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 08 của Tỉnh ủy về Phát triển cảng biển Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302
8h00 Trực Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 Đ/c Thảo GĐ   Theo Quy chế Tiếp công dân Phòng tiếp dân
14h00 Nghe báo cáo kết quả công tác DTBD (đường bộ đường thủy) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Chí PGĐ   Các đ/c thành viên dự họp chuẩn bị báo cáo kỹ nội dung chi tiết theo nhiệm vụ chuyên môn của phòng và lĩnh vực được giao: đ/c Hoàn, đ/c Túc, đ/c Nam, đ/c Kiên Phòng họp 302
14h00 Tổng kết công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX;  Đ/c Dinh PGĐ   Tri, Thắng, Thịnh, Minh và các cơ sở ĐTSH;
Toàn thể sát hạch viên
Phòng họp 302
15h00 Nghe báo cáo đầu tư dự án đường Nguyễn Phong Sắc theo hình thức PPP Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 302