Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2018
       
TUẦN 2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 08/01/2018 ÷ 12/01/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
08/01
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
14h00 Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc của Dự án khai thác du lịch ven sông của Công ty Long Việt Đ/c 4 Long   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
 
Thứ ba
09/01
8h30 Gặp gỡ người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước Đ/c 4 Long   Đ/c Dinh PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00          
 
Thứ tư
10/01
8h00 Lễ Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi "Ý tưởng khoa học" tỉnh BRVT lần thứ II năm 2016 - 2017 BTC   Đ/c Chí PGĐ và đ/c Hùng KHTC (02 tác giả đạt giải thưởng) cùng tham dự Hội trường C2 - TTHN
8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c P. Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Dinh PGĐ tham dự Theo kế hoạch
8h30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Cầu Phước An và các dự án đầu tư theo hình thức PPP Đ/c 2 Quốc   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Họp TTrUB nghe Sở TC báo cáo: 1. Hệ số điều chỉnh giá đất 2018. 2, Hỗ trợ kinh phí di dời cho công ty môi trường Biển Xanh Xuyên Mộc Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00          
14h00 Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh góp ý cho Hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo do Bộ GTVT lập Đ/c Tuấn PGĐ KHTC SXD, STNMT, Bộ CHQS, UBND Côn Đảo, KHTC, QLKC Phòng họp sở 302
 
Thứ năm
11/01
8h30 Giao ban về nông nghiệp - nông dân - nông thôn và việc triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tỉnh ủy   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Phòng họp BTV TU
8h30 Họp xem xét trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Văn Tuấn (GĐ Công ty Dịch vụ bến xe) theo Kết luận thanh tra Đ/c Chí PGĐ VP  Các đ/c Trưởng các phòng CMNV: VP, KHTC, TTS, QLVT Phòng đ/c Chí PGĐ
14h00 Họp BCH Đảng ủy Sở GTVT: 1. Thông qua các văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; 2. Kiểm diểm tập thể Đảng ủy Sở và kiểm điểm 03 đ/c trong Thường vụ; 3. Thông qua kết quả kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị khen thưởng của các chi bộ; 4. Chấm điểm, đánh giá chất lượng (xếp loại) và đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể Đảng bộ Sở GTVT năm 2017; 5. Xem xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên  dự bị Nguyễn Thành Trung (Chi bộ TTS) Đ/c Thảo
Bí thư
Đ/c Lộc,
đ/c Thạch
Thành viên BCH Đảng ủy Phòng họp sở 302
 
Thứ sáu
12/01
8h30 Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tỉnh ủy   Đ/c Chí PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN
13h30 Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tài nguyên môi trường năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 STNMT   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN
14h00 Lấy ý kiến trình UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CP về thành lập Trung tâm Kiểm tra hàng hóa tập trung của Hải quan và các Trung tâm kiểm tra chuyên ngành khác tại Cái Mép - Thị Vải Đ/c Tuấn PGĐ KHTC Theo thư mời Phòng họp sở 302